Sökformulär

Southern Africa

Liv och lek i Afrika : en antologi om barns situation i fem länder

Medarbetare: Himmelstrand, Karin | Härd, Berit
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstituet; SIDA
År: 1979
Ämnesord: Ethiopia, Kenya, Tanzania, East Africa, Angola, Zambia, Southern Africa, Children, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Barn har det svårt i många delar av världen. Deras liv och utvecklingsmöjligheter är ofta hotade, sannerligen inte bara i u-länderna. Men hoten är olika. I den här boken berättar författarna om barn i Afrika. De hotas av sjukdomar och umbäranden. Många av dem dör före fem års ålder. För dem som överlever börjar arbete och plikter tidigt.