Sökformulär

Webbindex

Vi behöver ett oberoende webbindex

Upphovsperson: Larsson, Fredrik
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Sökmotorer, Webbindex, Internet, Google
Projektet Quaero, som skulle utgöra ett alternativ till Google, gick om
intet. Fredrik Larsson menar att Googles dominans beror på framgångsrik
indexering, men att företagets makt över våra digitala liv och brist på
transparens gör att vi behöver ett oberoende globalt index.