Sökformulär

Föreningen Bibliotek i Samhälle

Att arbeta antirasistiskt på egna villkor

Upphovsperson: Cartagena, Soledad
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Kulturell mångfald, Antirasism och antifascism, Bibliotek, Bibliotekarier, Tyskland
Vad innebär det att arbeta med integration och antirasism på bibliotek?
Soledad Cartagena har studerat biblioteksverksamhet i stadsdelen
Kreuzberg i Berlin och funderar på hur personalens arbete skiljer sig från
det hon ser på svenska bibliotek.

Dokumentärfilm om Aaron Swartz med efterföljande panelsamtal: rapport från en BiS-salong i Malmö

Upphovsperson: Persson, Martin
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör) | Persson, Martin (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Aaron Swartz, Sociala och politiska aktivister, Internet, Open access publicering, USA
BiS arrangerade den 26 februari en visning av dokumentärfilmen: "The Internet's own boy: The Story of Aaron Swartz" på Malmö stadsbibliotek. Efter visningen följde ett panelsamtal om internetpolitik, nätnormer, open access och tillgång till vetenskaplig litteratur.

"Den viktigaste demokratiska platsen i samhället"

Upphovsperson: Klint, Stellan
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Folkbibliotek, Demokrati, Internet, Datorer och databehandling
Det är självklart för alla publika bibliotek att tillhandahålla datorer, internetuppkoppling och databaser för informationssökning. Mejl, Facebook och DN.se är för många besökare viktiga kanaler att använda i olika sammanhang, likväl som att en artikelsökdatabas eller ett bankärende kan vara det. Att hålla datorerna uppdaterade, säkra och laddade med bra programvaror är därför viktigt. Biblioteken har en viktig demokratisk funktion i samhället som behöver vårdas och hållas uppdaterad.

Att utveckla fri programvara för läsare: Några frågor till Kovid Goyal

Upphovsperson: Persson, Martin
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Open Source, E-böcker, Calibre
calibre är ett program för att samla och organisera e-böcker. calibre är också
fri programvara, vilket innebär att källkoden är fritt tillgänglig. Martin
Persson ställde några frågor till Kovid Goyal, programmets skapare, om
e-böcker, DRM, vad det innebär att utveckla fri programvara i dialog
med användarna och hur vi tar makten över vårt datoranvändande och
våra data i molntjänsternas tid.

Makten över den personliga informationen

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Personlig integritet, Sociala medier, Internet
Det är många som är oroliga att deras personliga integritet inkräktas på
av företag och myndigheter på nätet. Den maktobalans som råder över
användarnas personliga information är synlig i de sociala medieföretagens
sekretesspolicyer. Charlotte Högberg anser att biblioteken borde bli en
tydligare röst för rätten till personlig integritet på nätet och rätten att få
söka information utan övervakning.

Vi behöver ett oberoende webbindex

Upphovsperson: Larsson, Fredrik
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Sökmotorer, Webbindex, Internet, Google
Projektet Quaero, som skulle utgöra ett alternativ till Google, gick om
intet. Fredrik Larsson menar att Googles dominans beror på framgångsrik
indexering, men att företagets makt över våra digitala liv och brist på
transparens gör att vi behöver ett oberoende globalt index.

Aktuellt

Upphovsperson: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Medarbetare: Balsam, Karam (illustration) | Högberg, Charlotte (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Axiell, Elib, Almapriset, Sverige
Den internationella bibliotekskonferensen Cycling for Libraries kommer i år att röra sig genom Sverige. När det stod klart att årets Almapris går till en afrikansk läsfrämjande organisation var de flesta reaktionerna positiva, men det höjdes även kritiska röster över att det inte var en författare som prisades. Sedan Umeå stadsbibliotek flyttat in i det nybyggda väven har antalet lån minskat, jämfört med samma period förra året. IT-företaget Axiell köper 70 procent av e-boksföretaget Elib.

Sommarboken

Upphovsperson: Eggert, Karin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Barn och ungdomar, Läsfrämjande verksamhet, Bokprat, Bibliotekarier
Karin Eggert skriver om konceptet Sommarboken, där deltagande bibliotek får tillgång till sommarbokslådor. I gengäld förbinder sig biblioteken att ha sommarboksfikor som ger barnen möjlighet att prata om böcker. Hon tror att sommarbokskonceptet kan vara en bra strategi för att få barn intresserade av läsning.

Sidor