Sökformulär

Först kom Wikiläckorna Sen mullvadarna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:02
År: 2011
Sidnummer: 18-18
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba, USA
Fil: mullvadar_kuba_2.11.pdf (121.18 KB)
De wikiläckta rapporterna från USAs intressekontor i Havanna visade vilka ”dissidenterna” är och vem de arbetar för. Deras uppdragsgivare på USAs intressekontor, beskriver själva föraktfullt hur giriga de är och hur de totalt saknar förankring bland kubaner. När fyra kubaner som infiltrerat dessa USAs agentgrupper kastade sina täckmantlar kunde de med detaljerade och dokumenterade redogörelser ytterligare understryka vilken fantasivärld den USA-styrda internationella rapporteringen från Havanna bygger på.