Sökformulär

Andra förhandlingsomgången Kuba-USA

Upphovsperson: Gomez, Alejandro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2015:01
År: 2015
Sidnummer: 9
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Blockader, Diplomatiska förbindelser, USA-Kuba
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: andra_forhandlingsomgangen_kuba_1.15_pdf.pdf (87.20 KB)
Den 21 januari inledde chefsförhandlaren från USA Roberta Jacobson, statssekreterare på USAs utrikesdepartement, och Josefina Vidal, chef för kubanska utrikesdepartementets USA-avdelning, förhandlingar som syftar till att upprätta de diplomatiska förbindelser som USA avbröt 1961. Kuba understryker att de måste grundas på FN-stadgan och Wienkonventionen om diplomatiska relationer och utgå från jämlika parter, ömsesidighet, utan att inkräkta på folkens rätt till oberoende och självbestämmande. Kuba prioriterar sitt krav att raderas från listan över länder som stöder terrorism, vilket Obama också ställde i utsikt den 17 december, men som han ännu i mars inte lyckats finna en lösning på, trots målsättningen att klara av den innan Amerikatoppmötet i Panama 9-11 april.