Sökformulär

Norsk utviklingsbistand : målsettinger og retningslinjer for kanaliseringen

Upphovsperson: Stokke, Olav
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1975
Språk: nor
Ämnesord: Africa, Asia, Norway, Development aid, Foreign aid, Political science, Statsvetenskap
Identifikator: urn:isbn:91-7106-091-X
Rättigheter: info:eu-repo/semantics/openAccess
Hensikten med denne boken er å gi en kort oversikt over noen sentrale sider ved norsk utviklingsbistand og bistandspolitikk: målsettingene for bistand slik myndighetene har utformet dem; retningslinjene for kanalisering av bistanden - fordelningen mellom tosidig og flersidig bistand og konsentrasjonen av den tosidige bistanden om noen få hovedsamarbeidsland; og den tosidige bistandsstrukturen - den faktiske fordeling på hovedsamarbeidslandene og andre, og på de forskjellige sektorer. Også planleggingsprosedyren blir risset opp. De primære oppgave har vært å kartlegge og beskrive disse forhold. Dette innebærer imidlertid ikke at boken er fri for vurderinger.