Sökformulär

Finland

Finland and national liberation in Southern Africa

Upphovspersoner: Soiri, Iina | Peltola, Pekka
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1999
Ämnesord: Finland, Namibia, South Africa, Southern Africa, Foreign relations, National liberation movements, Student movements, ANC, African National Congress of South Africa, SWAPO, South West African Peoples Organisation, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Finland's special characteristics as a Nordic, non-aligned welfare state gave it the resources and motivation to support liberation movements - in spite of restrictions arising from trade interests and a reluctance to jeopardise the country's neutral image. The study shows that, although it is not an easy task, in a democracy ordinary, dedicated people can, over time, influence political decision making at its most closed and guarded area, foreign politics.

Report of the conference Nordic Solidarity with the Liberation Struggles in Southern Africa, and Challenges for Democratic Partnerships into the 21st Century, 11-14 February, 1999

Medarbetare: Nordiska Afrikainstitutet,
Utgivare: Kapstaden : Robben Island Museum; Mayibuye Center; Nordiska Afrikainstitutet
År: 1999
Ämnesord: national liberation movements, International cooperation, Liberation, Democratization, Conference report, anti-apartheid movements, Southern Africa, Scandinavia, Finland, Political science, Statsvetenskap

The Africa policies of Nordic countries and the erosion of the Nordic aid model : a comparative study

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2011
Ämnesord: Foreign aid, Development aid, Foreign policy, Foreign relations, International cooperation, Aid policy, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Africa, Political science, Statsvetenskap
The aid policies of the Nordic countries – Denmark, Finland, Norway and Sweden – once had so many distinctive characteristics in common they were sometimes referred to as the “Nordic model”. Now, however, this model has all but disappeared. This paper explores how this came about and examines the current development cooperation policies of the Nordic countries in Africa. In this respect, Nordic countries are now moving along divergent trajectories and becoming part of new donor constellations. This paper is based on a content analysis of official documents and face-to-face interviews with policy makers and key opinion shapers in the four countries. In addition to discussing the aim and role of current Nordic Africa policies and strategies, the paper provides an historical overview of Nordic cooperation with Africa and compares the Africa policy documents of the four Nordic countries. Finally, some suggestions regarding the scope for future Nordic cooperation are presented.

Small town Africa : studies in rural-urban interaction

Medarbetare: Baker, Jonathan
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1990
Ämnesord: Finland, Namibia, South Africa, Kenya, Foreign relations, National liberation movements, Student movements, ANC, SWAPO, Urban development, Rural development, Conference papers, Political science, Statsvetenskap
Small towns have often been considered as unimportant and have been largely ignored by policy-makers and researchers. Instead, attention was focussed on the large city or on rural development and agricultural change without consideration of the positive contribution that small towns can make to rural transformation. But for the rural majority of Africa's population it is the small town with which they have the most intense contacts. Case studies are presented from Botswana, Ethiopia, Kenya, Mali, Nigeria, Somalia, Sudan, Zambia and Zimbabwe.

The Nordic countries and Africa : old and new relations

Upphovsperson: Wohlgemuth, Lennart
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2002
Ämnesord: Aid policy, Development aid, trade, Africa, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
The Institute has asked one representative from each Nordic country to give an account of how their respective countries have dealt with Africa over the years (in some cases even over the centuries) but with an emphasis on the last 50 years. They were also asked to indicate what role Africa has played in the politics, trade, etc. of their countries. The diversity of the invited authors’ backgrounds and fields of specialisation is reflected in their contributions, but the authors have one thing in common: a long experience from, and deep engagement in, Africa’s development.

Fredsavtal i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Finland, Indonesien, Krig, Politiska avtal
Den 15 augusti undertecknades i Helsingfors ett fredsavtal för Aceh av Indonesiens justitieminister Hamid och GAM:s inofficielle premiärminister Malik Mahmud. Parterna höll där den sjätte förhandlingsomgången under förre finländske presidentens Martti Ahtisaari ordförandeskap.

Bakomliggande händelser för att förstå konflikterna i Enare

Upphovspersoner: Vartiainen, Mikko | Hyvönen, Hannu | Frilund, Harry (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Finland, Politiska institutioner, Ursprungsfolk, Naturresurser
I november 2005 sände renskötaren Kalevi Paadar tillsammans med två bröder en anmälan till Förenta Nationernas kommitté för mänskliga rättigheter.Denna fordrade finska staten att avbryta skogsavverkningarna i de renbetesmarker, där bland annat släkten Paadars renar betade. Kommittén hänvisade till den möjligheten,
att avverkningarna kommer att förhindra besvärandens möjligheter att fortsätta verkställa sitt kulturella sätt att livnära sig.

Avgörande fredsmäklare: i förbifarten

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Finland, Politisk historia, Litteratur
I boken Ett stänk av rött tar sig Erkki Tuomioja an uppgiften att berätta om de två estniska systrarna Hella och Salme Murriks fascinerande levnadsöden. Hella,
snart gift Woulijoka, blir den mest beryktade av de båda, i första hand för sina framgångar som dramatiker. Av alla hennes pjäser torde den mest kända vara Herr Puntila och hans dräng Matti som hon skrev i samarbete med Bertold Brecht. Men Hella Woulijoka hann också
med att vara en framstående affärskvinna, konspiratör,
agent eller
åtminstone sändebud för den sovjetiska underrättelsetjänsten.

Sidor