Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Raúl Castros på ALBAs toppmöte i Caracas: Ett avgörande skede i vår historia

Upphovspersoner: Zoltan Tiroler | Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: USA, Latinamerika, Kuba, Imperialism, Motstånd, nationell självständighet
Vi befinner oss i ett avgörande skede. En tillbakagång skulle få mycket negativa följder för våra folk. ALBA hade inte varit möjligt vid tiden för Kubas revolution. Det behövdes ett uppror som det i Caracas 1992 och Bolivarianska revolutionens seger med Hugo Chávez, för att göra ALBA möjligt. Idag utkämpas ett avgörande slag i Venezuela för Vårt Amerikas självständighet, frigörelse, integration och utveckling. Raul Castro visade också hur USA:s nya dagordning med extrem, egoistisk protektionism hotar ländernas utrikeshandel och miljö och ökar den fattigdom som världsordningen skapar.
Zoltan Tiroler, Eva Björklund

Kuba och Latinamerika i Trumps tid

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: USA, Latinamerika, Kuba, Imperialism, Motstånd, nationell självständighet
Under Latinamerikas framgångsrika kamp mot de nyliberala ”frihandelsprojekten” på tidiga 2000-talet förlorade USA mark på sin ”bakgård”. Progressiva regeringar förbättrade de ekonomiska och sociala villkoren för folken och gick samman för att bryta beroende av USA. När Obama tillträdde hade vänsterregeringar makten i största delen av Latinamerika och hävdade sitt oberoende. Men med en militärkupp och en rad ”mjuka” kupper kunde han återföra stora delar av ”bakgården” till ordningen. Nu vill Trump bygga mur mot Mexiko och stänga de små öppningarna i USAs blockad mot Kuba.

Inget visum till OAS’ Luis Almagro

Upphovsperson: Dick Emanuelsson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: USA, Undergrävande verksamhet, Kuba, Latinamerika, Motstånd
OAS´ generalsekreterare Luis Almagro fick i februari avslag på sin visumansökan till Kuba för att ta emot ett ”pris” påhittat av en liten USA-finansierad ”dissidentgrupp” (som även fått SIDA-stöd via Kristdemokraternas KIC). Kuba betraktade det som ett destabiliseringsförsök ägnat att provocera USAs nya president att säga upp Migrationsavtalet mellan USA och Kuba som slöts i januari i år. Och avslog Almagros visumansökan.

Aleida Guevara på Europamötet: ”Respekt och solidaritet”

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, USA, blockad, Antiimperialism. Motstånd, Solidaritet
Aleida talade om skillnader folk emellan som förenar och skiljer oss åt, att ska vi lära det bästa av dem för att växa som människor, men för det måste vi visa respekt, bry oss om varandra och vara solidariska. Mediamanipulationen försvårar. Också när den påstår att USAs kriminella blockad är hävd och att våra materiella problem är systemfel. Å andra sidan tror många att när blockaden hävs kommer USAs inflytande att öka. Men jag ser då fram emot en blomstrande ekonomi i ett fortsatt socialistiskt land som starkare och med rikare tillgångar kan vara

Inblick i en mediediskussion

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Information, Kommunkation, Sociala medier
Bloggen La Joven Cuba, startade för 7 år sedan av medlemmar i Ungkommunistförbundet. Där har en konstruktiv debatt förts utifrån ett ungt, revolutionärt, socialistiskt perspektiv. På senare tid har dock utländska finansiärers inflytande över ”alternativa medier” lockat fler till nätjournalistiken. Att kalla sig ”journalist” har blivit kontrarevolutionärernas nya förklädnad, skriver en kritiker, efter ”bloggare”, ”alternativ konstnär”, ”grannskapsinspiratör”, ”objektiv intellektuell”.

Kuba är inte ett normalt land

Upphovsperson: ”Joven Cuba”
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Samhällsliv, kultrurell identitet och gemenskap
Kuba är ett väldigt otypiskt land, men borde det sträva efter att vara normalt? Vad är ett normalt land i Latinamerika? Om kubaner får frågan vad de skulle vilja ha, skulle många säga ”det normala”, dvs snabbmat, internet och i princip allt det de ser i filmer från den rika världen. Om samma fråga ställs till en dominikan, en guatemaltek eller en salvadoran skulle de förmodligen säga utbildning, hälsovård och annat som vi redan har i Kuba. Vad vi eftersträvar kan variera mycket, och som regel tar vi det som redan uppnåtts för givet.

Gatukonst i överflöd, men ingen reklam

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Bildkonst, Sociala och politiska aktivister
Muralmåleriet har lång tradition i Kuba. Att promenera runt i kvarteren i Havanna kan vara som att gå runt i ett konstgalleri. Fantastiska muralmålningar finns lite här och var, ofta uppförda av professionella konstnärer i samarbete med grannarna, som detta ”Sociokulturella grannskapsprojekt Cintio Vitier”, uppkallat efter en framstående kubansk filosof och författare, eller målningar på på kvarterets grönsaksbutik, bostadshus och en förskola.

Muralmålning i Santiago de Cuba

Upphovsperson: Tomas Kruse
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Bildkonst, Kulturmöte, Sociala och politiska aktivister
Santiago de Cuba och dess Kulturverkstad har i över tjugo år stått värd för Internos, Internationella Muralmålningsbiennalen. I januari 2016 kom deltagare från Spanien, Tyskland, USA, Dominikanska Republiken, Danmark som tillsammans med en grupp kubanska konstnärer också gjorde en 20 meter lång muralmålning på Casa Africa på temat ”Ingen människa är en ö”. Kulturverkstans ledare Israel Tamayo organiserade tankestorm- och skissdagar och studiebesök i staden till olika möjliga väggar.


Den största uppoffringen

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, USA, Spionage och undergrävande verksamhet
Tänk dig att behöva förneka allt du själv tror på. Att aktivt arbeta för det du mest av allt hatar och spotta på det du älskar. Att din familj, dina vänner, dina grannar ser på dig med skepsis, avsky och förakt - att leva så vecka efter vecka, månad efter månad, år ut och år in. Finns det någon större uppoffring? Den är Kubas säkerhetsagenter beredda att göra när de infiltrerar grupper som samarbetar med USA för att störta Kubas regering. En av dem var Moisés Rodriguez, han levde under 15 år förskjuten av familj och vänner, som hemlig agent beredd att göra allt för att skydda sitt land.

Det viktigaste i dag: Stoppa missmodet

Upphovsperson: Alina Perera Robbio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Antiimperialism, Sociala Nätverk
”Vi måste vinna slaget om medvetenheten och idéerna, i en värld där somliga säger att den revolutionära tanken hör hemma på museum”. Sade Kubas kulturminister på ”Intellektuellas, Konstnärers och Sociala rörelsers Nätverk till Mänsklighetens Försvar” på dess 15:e möte i Ayacucho 6 -7 mars med över 60 deltagare från olika länder. ”Vi behöver en kommunikationsrevolution - i traditionella medier, sociala nätverk, gator och väggar. Och det brådskar. Vi måste från ett vänsterperspektiv anta utmaningen att fortsätta kämpa, inte sjunka ner i missmod".

Sidor