Sökformulär

Chilebulletinen

Chilebulletinen 1978:2-3

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1978
Temanummer om Argentina. I juni spelas troligen fotbolls-VM i Argentina. Det är liksom Berlin-OS 1936 ett jättelikt propagandajippo som syftar till att förbättra den bild Argentina har fått i omvärlden.
Chilekommittén bestämde sig tidigt för att bedriva en kampanj mot detta VM och mot diktaturen. Det här numret, som kommit till med stöd frin SIDA, är en del av den kampanjen.
Andra delar är möten, utställningar och debatter.
Vi sände två journalister - Peter Torbiörnsson och Lasse Palmgren — till Argentina. Deras iakttagelser från Argentina våren 1978 - drygt två månader innan VM - finns i det här numret. Deras rapport spe glar de förtrycktas verklighet— och skiljer sig slående från den propagandabild juntan vill att vi ska få av Argentina.
En bojkott av VM skulle medföra stora propagandaförluster för juntan och bidra till att den försvagas. En bojkott av VM skulle också ingjuta mod i dem som kämpar mot juntan: i arbetarna, de anhöriga till »försvunna» politiska fångar, dem som är medlemmar i mot- ståndsorganisationer och de politiska fångarna själva.
En kampanj mot fotbolls-VM och ett svenskt deltagande där riktar sig också mot Sveriges roll för förtrycket. Sverige är medlem i IDB (Interamerikanska
Utvecklingsbanken) som ger stora lån till regimen. Sverige har vidare ett flertal stora företag i Argentina —företag som sluter upp bakom juntan och dess politik. Sverige exporterar dessutom vissa vapen till den argentinska militären.

Chilebulletinen 1978:1

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1978
- Folkomröstningen i Chile var en stor fars. Men vad hände sen? Har förtrycket ökat eller minskat?
- om de svenska företagen ACA'S och LM:s härjningar i Colombia. Bland annat avslöjas deras affärsmetoder och kontakter med regimen.
- en tecknad serie: Yankee-imperialismens historia i Latinamerika » heter den och
- Tyska högern prisar juntan

Chilebulletinen 1973:4

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1973
- Chile1905-1973
- Allendes sista tal
- AGA-chef ledde kuppförsök
- Så våldtogs Chiles folk - en redogörelse för bakgrunden till fascistkuppen
- CIA, ITT m.fl och Kentauroplanen
- Kristian Lund förmedlar deklaration från fångarna i Valdivias statsfängelse
- En Vädjan - från fotbollsstadion
- Fienderna. Dikt av Pablo Neruda (s 27)
- Den fascistiska juntan
-

Chilebulletinen 1973:3

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1973
Innehåll:
Ekonomi i ”kris” : Redogörelse för dagens ekonomiska situation i Chile.
Intervju med gruvministern vid förhandlingarna under kopparstrejken.
Framväxande arbetarmakt: Avtal CUT - Folkfronten betraktande arbetarnas deltagande i ledningen för företagen.
Jordreformen och bonderåden: Böndernas betydelse för den politiska utvecklingen i Chile - Jordreformen under Allende - Bonderåden.
Utbildning: Förslag till ny skolreform stoppas av parlamentet.
Fascismen hotar: Fascistorganisationen ”Fosterland och Frihet” och deras program.
ITT och Kristdemokraterna: Nya fakta rörande ITT:s agerande i Chile.

Chilebulletinen 1973:2

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1973
Detta nummer ev Chilebulletinen har fått sin prägel med anledning av fyllnadavalen till kongressen den 4 mars 1973.
Större delen av innehållet består av utdrag ur artiklar från Chile Hoy och andra chilenske tidskrifter.
Innehåll:
Redogörelse och analys av valresultatet.
Oppositionens enande och agerande för att söka störta regeringen.
Oktoberstrejken: analys av bakgrund och följder.
Försvarskommlttérna - nya organ för reell folkmakt.
JAP - folkliga kontrollråd mot spekulation och svartabörshandel.
MiR (vänsterrrevulotionär rörelse) klargör aln inställning till bl.a. marsvalen.
Socialistpartiets generalsekreterare uttalar sig om valet
Kommunistpartiets generalsekreterare uttalar sig inför valet

Chilebulletinen 1984:2

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1984
NICARAGUA Atlantkusten i fokus; Svensk ”moraviapräst”: —Jag förstår sandinisterna
HONDURAS Samma spel med nya pjäser; MOONITER: Med Gud mot Kommunismen
FEDEFAM i FN - För livet och friheten?
CHILE Med pistol i nacken. Tortyroffer berättar; Facket kräver: Enhet Nu!; Total utförsäljning! Gruvlag för spekulanter
PERU Vart går Peru? — Intervju med Héctor Béjar
Sara Lidman: "Stöld från tredje världens folk", Tal vid SAMCAs protest mot den s k Bilderberggruppens Sverige-konferens i Saltsjöbaden

Chilebulletinen 1983:4

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1983
GRENADA Ockuperat land
CHILE Solidaritet; Chiles politiska fångar; Brigadmålning; Protester; Terrorns mönster 1973 - 1983;
EL SALVADOR Kriget - nytt fiasko för Reagan; Ökad facklig enighet
GUATEMALA Guatemala 1954; Intervju med Manlio Argueta;
NICARAGUA alfabetisering; Hos milisen
URUGUAY Vi stöder kampen - Uruguaykommittén i Sverige

Sidor