Sökformulär

barnomsorg

Kubansk nyordning: Mor- och farföräldraledighet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, barnomsorg, Jämställdhet
Kuba har sedan länge haft världsdelens mest generösa politik för föräldraledighet efter barnafödsel, för både mödrar och fäder, statligt anställda (70 % av förvärvsarbetande) kan ta ledigt från jobbet i över ett år, med 60 procent av lönen, aldrig mindre än lagstadgad minimilön. Om modern återgår till arbetet innan barnet fyllt ett år, får hon både lön och föräldrapenning. Nu får också mor- och farföräldrar föräldrapenning 60 procent av sin lön för att vårda barnbarnet upp till ett års ålder. Egenföretagare och privatanställda får nedsatt inkomstskatt under föräldraledigheten.