Sökformulär

Jämställdhet

Utmaningar och möjligheter för kvinnors deltagande

Upphovsperson: Tørholen Kristensen, Karoline
Medarbetare: Halkjaer, Erik (översättare)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2018
Ämnesord: Afghanistan, Jämställdhet, Diskriminering
Kvinnor har av tradition inte haft möjlighet att delta i det offentliga samtalet i Afghanistan. Detta har ändrats de senaste åren då kvinnor fått en allt större roll på politiska och sociala arenor. Framgångarna har framför allt varit stora på nationell nivå, men på landsbygden ser verkligheten annorlunda ut. Samhället domineras av en patriarkal tradition som förtrycker och diskriminerar kvinnor. Det tar sig uttryck i brist på utbildning, kunskapsöverföring och tillgång till arbetsmarknaden. Det leder också till våld och dålig rättssäkerhet. För att verkligen förstå de utmaningar som afghanska kvinnor står inför krävs en större förståelse för genusbegreppet.

Ett axplock Rubriker på hemsidan

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
Kuba bygger sin första moské, Jiddisch-Kubansk Opera, Barnens hälsa garanteras, Bättre villkor för mödrar, Billigare internet,
Återuppbyggnad i Guantánamo, Kubaner hjälper fattiga i Chicago, WHO prisar Henry Reeve-brigaden
Mediekriget, ”Kuba” och ”Castro” tänder rödljus, USA anklagar Kuba för penningtvätt, Nya USA-böter för företag, Världshistoriens längsta blockad, EU-parlamentet hyllar Batistadiktaturens torterare, USA inför sanktioner mot ”Präster för fred”, Jättedemonstration för Revolutionen, Fidel, Mandela och medierna, FN hyllar Fidel, ...

Jämställdhet i utbildning och arbete: Rätt till arbete och lika lön för lika arbete

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
På Internationellt Kvinnodagsmöte på Kafé Marx redogjorde Kubas ambassadör för en del resultat av 50 års kamp för jämställdhet, med statistik om kvinnors deltagande i utbildning, förvärvsliv och den politiska makten. De utgör flertalet av högskole- och universitetsutbildade, av fackliga ledare, av ungkommunister, domare, åklagare, allmänläkare, folkmatsordföranden osv. Där de fortfarande sackar efter är på regeringsnivå med bland annat 38 % av ministrarna. Se mer utförlig statistik sid 26.

Kubansk nyordning: Mor- och farföräldraledighet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, barnomsorg, Jämställdhet
Kuba har sedan länge haft världsdelens mest generösa politik för föräldraledighet efter barnafödsel, för både mödrar och fäder, statligt anställda (70 % av förvärvsarbetande) kan ta ledigt från jobbet i över ett år, med 60 procent av lönen, aldrig mindre än lagstadgad minimilön. Om modern återgår till arbetet innan barnet fyllt ett år, får hon både lön och föräldrapenning. Nu får också mor- och farföräldrar föräldrapenning 60 procent av sin lön för att vårda barnbarnet upp till ett års ålder. Egenföretagare och privatanställda får nedsatt inkomstskatt under föräldraledigheten.

FN hyllar Kuba För Ebolainsatsen och för jämställd forskarvärld

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Jämställdhet, Vetenskap och forskning, Internationella solidaritet
En FN-rapport hyllar Kuba för enastående resultat inom utbildning och forskning, och för insatserna för att bekämpa Ebolaviruset i Afrika där kubanerna enligt Unesco bidrog till att över 400 liv räddades och att hålla nere dödligheten 24,4 procent. Kuba avsätter största andelen i Latinamerika av BNP till högre utbildning, med 4,5 procent, följt av Bolivia med 1,6. Kuba kommer också tvåa, efter Brasilien, och 12a i världen med antalet doktorsexamina. Och medan forskarvärlden internationellt verkar tillhöra männen så är Kuba ett undantag. där kvinnorna utgör 47 %.