Sökformulär

Boken-kommer-verksamhet

För ett demokratiskt samhälle med kultur åt alla!

Upphovspersoner: Stenemo, Eva | Pavlov, Eleonor
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Uppsökande verksamhet (bibliotek), Folkbibliotek, Boken-kommer-verksamhet
I en bis artikel från 1983 skriver Eva Stenemo om folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Hon konstaterar att 188 kommuner har en Boken Kommer-verksamhet, men inte många dem har en sådan verksamhet som är anpassad efter det verkliga behovet. Eleonor Pavlov kommenterar Stenemos text och berättar hur det ser ut på folkbiblioteken nu, 30 år senare.