Sökformulär

Folkbibliotek

"Den viktigaste demokratiska platsen i samhället"

Upphovsperson: Klint, Stellan
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Folkbibliotek, Demokrati, Internet, Datorer och databehandling
Det är självklart för alla publika bibliotek att tillhandahålla datorer, internetuppkoppling och databaser för informationssökning. Mejl, Facebook och DN.se är för många besökare viktiga kanaler att använda i olika sammanhang, likväl som att en artikelsökdatabas eller ett bankärende kan vara det. Att hålla datorerna uppdaterade, säkra och laddade med bra programvaror är därför viktigt. Biblioteken har en viktig demokratisk funktion i samhället som behöver vårdas och hållas uppdaterad.

Tankar efter Biblioteksdagarna i Örebro

Upphovsperson: Hofmann, Andrea
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier
Innehållet på årets konferens var blandat, från regnbågsbibliotek, till
e-boksfrågan och meröppet. Inte lika storslagna talare som i Norrköping eller
Visby, men det finns alltid något intressant att ta med sig. En av talarna som jag
tog med mig var Malmöförfattaren Kristian Lundberg som andäktigt talade en
tidig förmiddag. Nedan följer en text om detta som tidigare har publicerats på
bisbloggen.

Salong i Fisksätra: biblioteken måste ta en mer aktiv roll

Upphovspersoner: Zerpe, Petter | Dalmalm, Johanna
Medarbetare: Zerpe, Petter (foto) | Dalmalm, Johanna (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Sociala medier, Anders Ericson, Mikael Böök
Inom ramen för bibliotekens krav på neutralitet är det fortfarande viktigt att ta
ställning för demokratiutveckling. Förutsättningarna finns, men det krävs en
gemensam kraftansträngning för att nå målen.

Det flytande beståndets haveri

Upphovsperson: Några missnöjda bibliotekarier i Göteborg
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier, Göteborg
På folkbiblioteken i Göteborg har man infört en typ av mediehantering
som kallas ”flytande bestånd”. Vissa är dock både tveksamma till nyttan av
arbetsmetoden och kritiska mot att beslutet fattats över personalens huvuden.
bis publicerar här en debattartikel skriven av några bibliotekarier i Göteborg,
som – på grund av det som de upplever som ett debattklimat med lågt i tak inom
organisationen – inte vill att bis publicerar deras namn.

För ett demokratiskt samhälle med kultur åt alla!

Upphovspersoner: Stenemo, Eva | Pavlov, Eleonor
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Uppsökande verksamhet (bibliotek), Folkbibliotek, Boken-kommer-verksamhet
I en bis artikel från 1983 skriver Eva Stenemo om folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Hon konstaterar att 188 kommuner har en Boken Kommer-verksamhet, men inte många dem har en sådan verksamhet som är anpassad efter det verkliga behovet. Eleonor Pavlov kommenterar Stenemos text och berättar hur det ser ut på folkbiblioteken nu, 30 år senare.

Sidor