Sökformulär

Civilsamhälle

Nancy Morejon, Sverigebekant poet hyllad i Poesins Hus i Havanna

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Sverige, Poesi, Kulturarbetare, Civilsamhälle
Nancy Morejón, en av Kubas och Karibiens mest framstående och internationellt kända poeter och författare, översatt till svenska av Lasse Söderberg, fick den 15 maj motta diplomet ”Bryta gränser” i Poesins Hus i Havanna. Hon hyllades för en poesi som också inspirerat till teateruppsättningar, ett smakprov framfördes i samband med hyllningen. Nancy, som varit i Sverige ett par gånger skickade med ett brev och en ny diktsamling till Lasse Söderberg.


Fábrica de Arte, ”Konstfabriken” i Havanna,

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kulturell mångfald, aktivism, Civilsamhälle
För 10 år sedan upptäckte musikern X Alfonso en 100-årig tom fabrik, där han kunde förverkliga drömmen om ett Allkulturhus. Med stöd av Kubas mest framstående kulturarbetare övertalades Kulturdepartementet att upplåta byggnaden till Fábrica de Arte, Konstfabriken. Med arkitekter, formgivare, byggare förvandlades byggnaden, utan att förta den gamla fabrikskaraktären, till ett Allkulturhus med konsertsal, lokaler för dans, film, teater, utställningar, modevisningar m.m. och en högklassig restaurang, El Cocinero, Kocken. Den 13 februari 2014 öppnade Konstfabriken med stor konsert med Silvio Rodríguez.