Sökformulär

aktivism

Fábrica de Arte, ”Konstfabriken” i Havanna,

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kulturell mångfald, aktivism, Civilsamhälle
För 10 år sedan upptäckte musikern X Alfonso en 100-årig tom fabrik, där han kunde förverkliga drömmen om ett Allkulturhus. Med stöd av Kubas mest framstående kulturarbetare övertalades Kulturdepartementet att upplåta byggnaden till Fábrica de Arte, Konstfabriken. Med arkitekter, formgivare, byggare förvandlades byggnaden, utan att förta den gamla fabrikskaraktären, till ett Allkulturhus med konsertsal, lokaler för dans, film, teater, utställningar, modevisningar m.m. och en högklassig restaurang, El Cocinero, Kocken. Den 13 februari 2014 öppnade Konstfabriken med stor konsert med Silvio Rodríguez.

Rasistisk folkräkning och våld i Burma

Upphovsperson: Rydström, Olof
Medarbetare: Persson, Henrik
Utgivare: Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2014
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Burma, Fattigdom, aktivism, Människorättsaktivister
Vad händer i Burma/Myanmar? Fjärde Världen har träffat en av Burmas ledande människorättsaktivister som tvingas leva i exil i Storbritannien. Samtidigt har svenska biståndsorganisationen SIDA varit med och finansierat en rasistisk folkräkning.

Aktivister tystas genom kriminalisering

Upphovsperson: Honkanen, Lari
Medarbetare: Nylander, Anna (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2016
Ämnesord: Guatemala, Urfolk, aktivism, Folkrörelser, Statlig repression
Den guatemalanske urfolks- och småbrukarledaren Daniel Pascual ställs inför åtal – igen. Denna gång för förtal och ärekränkning. Det beslutande en guatemalansk brottsmålsdomstol nyligen.