Sökformulär

Kulturell mångfald

Fábrica de Arte, ”Konstfabriken” i Havanna,

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kulturell mångfald, aktivism, Civilsamhälle
För 10 år sedan upptäckte musikern X Alfonso en 100-årig tom fabrik, där han kunde förverkliga drömmen om ett Allkulturhus. Med stöd av Kubas mest framstående kulturarbetare övertalades Kulturdepartementet att upplåta byggnaden till Fábrica de Arte, Konstfabriken. Med arkitekter, formgivare, byggare förvandlades byggnaden, utan att förta den gamla fabrikskaraktären, till ett Allkulturhus med konsertsal, lokaler för dans, film, teater, utställningar, modevisningar m.m. och en högklassig restaurang, El Cocinero, Kocken. Den 13 februari 2014 öppnade Konstfabriken med stor konsert med Silvio Rodríguez.

I Guds hus i Fisksätra är gemenskap och mångfald i centrum

Utgivare: Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2016
Ämnesord: Religion, Kyrkor, Ekumenik, Kulturell mångfald, Sverige
Gemenskap är centralt i Guds hus i Fisksätra.
Kyrkan, som för att rymma den interreligiösa verksamheten är ombyggd och rymmer samlingslokaler, grupprum och ett kyrkorum som används av såväl protestanter som katoliker. I anslutning till kyrkan ska en moské byggas. Miljön är inbjudande med symboler för både muslimsk och kristen tro .

Att arbeta antirasistiskt på egna villkor

Upphovsperson: Cartagena, Soledad
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Kulturell mångfald, Antirasism och antifascism, Bibliotek, Bibliotekarier, Tyskland
Vad innebär det att arbeta med integration och antirasism på bibliotek?
Soledad Cartagena har studerat biblioteksverksamhet i stadsdelen
Kreuzberg i Berlin och funderar på hur personalens arbete skiljer sig från
det hon ser på svenska bibliotek.