Sökformulär

förnybar

Sol ersätter kärnkraft.

Upphovsperson: Jan Strömdahl
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Energi, förnybar, Hållbar utveckling
I utkanten av Cienfuegos finns ett fantastiskt gravmonument över kärnkraften. Med Sovjets fall 1991 upphörde reaktorbygget och Kubas kärnkraftstekniker omskolade sig till hängivna ambassadörer för solel. Reaktorruinen skulle kunna bli centrum för en storskalig solenergianläggning. Ledningsstolparna är redan resta och med Atomstaden, Ciudad Nuclears 15 000 invånare finns det gott om arbetskraft.