Sökformulär

Jordlöshet

Landgrabbing – konsekvenser för människor och miljö

Upphovsperson: Jalvemyr, Rebecka
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Ledare.
Ägarkoncentration av odlingsbar
mark blir allt vanligare över
hela världen. Investerare i rikare
länder köper upp eller arrenderar i
fattigare länder, där ojämn fördelning
av mark sedan länge är en av
grundorsakerna till ojämlikhet och
att människor lever i fattigdom.
Småbrukare och ursprungsfolk som
redan har osäker tillgång till mark
är de som drabbas hårdast. De koloniala mönstren som upprepar
sig och fenomenet kallas för
landgrabbing.

De multinationella företagen agerar respektlöst

Upphovsperson: Wigbrand, Hugo
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Multinationella företag, Jordlöshet, Brasilien
I Brasilien pågår en ständig jakt på odlingsbar mark. Stora företag, stater, pensionsfonder
och andra aktörer köper upp stora markområden medan småbrukare och ursprungsfolk i stor
utsträckning berövas sin mark. Möt Ednalva Moreira Gomes, aktivist i MST, de jordlösa småbrukarnas
rörelse, som kämpar för alternativa jordbruksmetoder.

Sidor