Sökformulär

Lokal ekonomi och försörjning

Mer sötvattensfisk i centrala Kuba

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Fiske
I Villa Clara fångade och bereddes mer fisk än planerat och befäste därmed förra årets goda resultat. Trots detta är efterfrågan fortfarande större än tillgången. Mellan januari och april fångat 675 ton, 30 procent mer än planen, särskilt fångsten av havskatt (kattfisk) för turisthotellen i Varadero, men även för läkarordinerad diet och fiskmarknader. Och 37,8 ton rensad sutare skulle på export, 20 procent mer än planen.Restaurang La Casona som kooperativ ”Nu bestämmer vi”

Upphovsperson: John Bachtell
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Kooperativ, Reformer, Lokal ekonomi och försörjning
La Casona har funnits länge, men nu drivs restaurangen av ett kooperativ på 46 medlemmar, tidigare statligt anställda. De hyr lokalen, driver rörelsen och delar på intäkterna, en allt vanligare företeelse. ”Vi serverar Havannas bästa mat!” säger ordförande Azahares. Hennes skryt underbyggs av beröm på TripAdvisors hemsida: Utmärkt, Mycket bra! Kooperativet är också ett stöd för andra småföretag i grannskapet, som folk som bakar matbröd och sötebröd, ofta hemma i bostaden.

Om ekoturism på Kuba Gröna Drömmar

Upphovsperson: Lundén, Erika
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Resor och resande, Miljö och ekologi, Kuba
Erika Lundén, arkitekt, beskriver hur ekoturismen utvecklas för hållbarhet. Kuba Det sker än så länge huvudsakligen som naturturism – turism i närhet till naturen, med utflykter i det gröna och fågelskådning till exempel. Men det organiska jordbruket, den hållbara utvecklingen av kooperativ och lokalsamhällen i städer och landsbygd, och av naturskyddsområden öppnar också nya områden för ekoturism.

Kvinnor tar plats Inte bara jordbrukskooperativ

Upphovsperson: Rodríguez, Livia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Industri och industrialism, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Kuba har ordförandeskapet inom Latinamerikanska kooperativnätverk.och har lång erfarenhet av kooperativ, men tidigare bara i jordbruket. Nu växer antalet nya kooperativ inom handel och service. Nancy Varela Medinaser är ordförande i det nybildade konfektionskooperative som tagit över från statliga Confecciones Modelo. Hon tycker att kooperativformen är bättre, både ekonomiskt och personligen tillfredställande. ”Vi håller ihop bättre och hjälper varandra, alla är beroende av alla, av kollektivet och det ansvar och beslut vi tar.”

Fler kvinnor i kooperativen

Upphovsperson: Rödner, Achim
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Antalet kvinnor - nu 66 000 - som jobbar på jordbrukskooperativ ökar dubblerats under de senaste åren, men utgör ändå bara drygt 22 procent av medlemmarna i jordbrukskooperativen där männen dominerat starkt. Men över hälften av ledningsuppdragen innehas av kvinnor, trots att de fortfarande bara utgör drygt 22 procent av medlemmarna som totalt också har ökat.

Bormeys jordnötter Nyföretagare

Upphovsperson: Ulloa, Alejandro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Kuba
Borney, med examen från universitetet i Santa Clara, har startat ett eget. Hans farfar och pappa odlade jordnötter där han växte upp och gjorde jordnötssmör och nougat. Så han började odla och tillverka egen nougat och jordnötsstänger på fritiden. ”Jag lanserade mitt eget varumärke och satte igång.” Nu har han 8 anställda. ”Jag valde jordnötter

Hållbart jordbruk Internationell konferens på Kuba

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Över 200 experter från 22 länder deltog i den 10e Internationella konferensen om organiskt, hållbart jordbruk och hälsosam mat i Havanna, inbjudna av Kubanska jordbruks- och skogsbruksteknikers förening. De framhöll livsmedelsförsörjningens strategiska betydelse och ”ekologiskt jordbruk som ett svar på jordklotets kris”. De framhöll kampen för matsuveränitet mot frihandelsavtalen och uppmanade till försvar för världsdelens småbrukare.

Färska matvaror Konsumentvägledning

Upphovsperson: Gorry, Conner
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Handel, Kuba
Kvartersbutikerna säljer bara den subventionerade ransonen och som regel inte färska jordbruksprodukter. Istället finns 4 andra typer av försäljningsställen. I städerna särskilda lantbruksmarknader av två slag: statliga med låga fasta priser och de andra med större utbud och fria priser, ofta mycket högre. De organiska stadsodlingarna säljer direkt i egna stånd vid odlingen: dagsfärska grönsaker och rotfrukter och egna inläggningar. Gatuförsäljare kommer direkt till dörren men tar mycket betalt för närheten.

Offentlig förvaltning revolutioneras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kooperativ, Offentlig sektor, Kuba
Sommaren 2011 beslöt nationalförsamlingen att dela upp Havanna landsbygdslän i två nya län - Artemisa och Mayabeque - och där utprova decentraliseringen av offentlig förvaltning till län och kommuner för att göra de mindre byråkratisk, effektivare och billigare. Och där har det gått undan. En stor del av den statliga förvaltningen har tagits över och antalet tjänstemän halverats, kostnaderna skurits ned och kontor byggts om till bostäder. Andra förändringar är att järnvägen byggs ut och kooperativ företagsamhet har utsträckts till lokal service, byggnads- och reparationsverksamhet.

Ungdomar behövs

Upphovsperson: Grogg, Patricia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Barn och ungdomar, Hållbar utveckling, Kuba
Gabriela Blanco, 20 år, arbetar på jordbrukskooperativet i Alamar och ska börja studera på jordbrukshögskolan. ”Jag började jobba här i september 2012 och efter tre månader togs jag upp i kooperativet. Jag insåg att jag gillade det här och ville fortsätta. Det är också ett område för ständig forskning och nya möjligheter.” På Vivero Alamar jobbar 20 av de totalt ca 70 000 ungdomar som jobbar inom jordbruket. Men de utgör en liten del. Jordbruk och byggnadsarbete tillhör de områden som har svårats att rekrytera ungdomar.

Sidor