Sökformulär

Politisk organisering

Folk, organisering, ledarskap

Upphovsperson: Hernandez, Rafael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Politiker, Politisk organisering, Kuba
En genomgång av olika sociala kategoriers representation i nationalförsamling och regering, i kommunistparti och ungdomsförbund på olika nivåer. Den visar på mycket stor sociodemografisk representativitet i basen, men ännu inte lika mycket i högsta nationella ledningen. Kvinnorna har en mycket stark närvaro, och Kuba har en mer etniskt integrerad befolkning än de flesta länder. Och många unga är politiskt aktiva och högutbildade på alla nivåer. I den pågående samhällsförändringen är det viktigt att institutionerna blir allt mer representativa, att de fungerar ännu mer demokratiskt, avspeglar samhällets mångfald.

[Tema]Vem har rätt till Afrikas resurser: Gemensam info-turné. Småbönder lär sig smartare sätt att odla.Kyrkorepresentanter besökteNiassa

Upphovspersoner: Jaime, Ruti | Larsson, Maria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Agera
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering
3 artiklar:
Rapport från informationsturné i Sverige.
- Intryck från medlemsresa i Moçambique där man fick lära sig mer om landgrabbing och vilka effekter det har fått för den lokala befolkningen i några byar i norra Moçambique. Inför besöket i byarna träffade man UNAC som organiserar närmare 100 000 småbönder.
- Representanter för Svenska kyrkan, Västerås stift, WWF och We Effect förberedde en uppföljningsresa till Västerås stifts skogsprojekt i Niassa och inhämta erfarenheter av förhållandet mellan mellan UNAC,småbönderna och Chikweti.

Organisering: metoden för påverkan

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Politisk organisering, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även början på en annan artikel)
Behovet av att världens folk organiserar sig och solidariserar sig med varandra är lika stort i dag som någonsin. Då allt fler känner att deras röster dränks i informationsbruset och möjligheten att påverka känns obefintlig. Det behövs dock former för att enas, bli en starkare röst och på så sätt nå ut till fler. På många håll i världen tas steg för att ena mindre grupper till större sammanslutningar.

Hur kan vi öka den lokala aktiviteten?: SAKs medlemmar diskuterar SAK

Upphovsperson: Holst, Harald
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Politisk organisering, Afghanistan, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I början av september arrangerades för andra året i rad fyra regionala medlemsträffar. Medlemmar från föreningsstyrelsen liksom kanslipersonal hade att på en och samma dag ge sig ut i landet och träffa lokalt engagerade medlemmar för att diskutera ”Hur kan vi
öka den lokala aktiviteten?”, vilket var tema för årets träffar.

SAKs årsmöte 2006

Upphovspersoner: Norlander, Allan | Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Politisk organisering
SAKs årsmöte gick i år av stapeln i stockholmska Kista. Mötet drog ut på tiden och avslutades inte förrän en bit in på kvällen. Till rullorna läggs nu ytterligare ett årsmöte där bitvis stor enighet i flera frågor gjorde sig gällande. Men på sedvanligt föreningsmanér diskuterades det flitigt – om stort och smått – men styrelsens förslag till svar på samtliga av dem sju motionerna fastställdes av årsmötet utan ändring.

Reformer kan stärka Afrika

Upphovspersoner: Strand, Cecilia | Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Politisk organisering, Afrika
I år firar FN 60-årsjubileum. Den kritiserade världsorganisationen står inför stora förändringar som kan ge små länder och fattiga nationer en starkare ställning,
bland annat genom ökad representation i säkerhetsrådet.
Afrikanska Unionen har lyckats ena sina medlemsländer om hur man vill företrädas i rådet. Av vem AU ska företrädas återstår det att enas om.

Sidor