Sökformulär

Lättlästutredningen

Marknaden tar över Lättläst

Upphovsperson: Wettmark, Lennart
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Centrum för Lättläst, Lättläst, Funktionshinder och funktionshindrade, Lättlästutredningen
Lättlästutredningen (SOU 2013:58) föreslår att Centrum för lättläst ska bli en del av Myndigheten för tillgängliga medier och ägna sig åt att främja endast den primära målgruppens behov (Utvecklingsstörda, andra funktionshindrade med lässvårigheter samt personer med demenssjukdom). Det betyder att om förslaget blir verklighet så är det upp till marknaden att tillgodose andra läsovana gruppers behov av lättläst litteratur.