Sökformulär

Funktionshinder och funktionshindrade

"Vi är med och bygger det palestinska civila samhället"

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Hälso- och sjukvård i samhället, Palestinian Medical Relief Society, Funktionshinder och funktionshindrade, Palestina
Catrin Ormestad besöker Palestinian Medical Relief Societys (PMRS) klinik i byn Turmus Aiya utanför Ramallah. Verksamheten på kliniken handlar inte bara om hälso- och sjukvård, utan man tar även hand om personer med funktionshinder och förståndshandikapp på ett resurscenter. En viktig del av PMRS verksamhet är att förändra landsbygdens attityder till dessa grupper, samt att förbättra deras livskvalitet.

Marknaden tar över Lättläst

Upphovsperson: Wettmark, Lennart
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Centrum för Lättläst, Lättläst, Funktionshinder och funktionshindrade, Lättlästutredningen
Lättlästutredningen (SOU 2013:58) föreslår att Centrum för lättläst ska bli en del av Myndigheten för tillgängliga medier och ägna sig åt att främja endast den primära målgruppens behov (Utvecklingsstörda, andra funktionshindrade med lässvårigheter samt personer med demenssjukdom). Det betyder att om förslaget blir verklighet så är det upp till marknaden att tillgodose andra läsovana gruppers behov av lättläst litteratur.

Blinda går också på bio

Upphovsperson: Jaksjö, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Funktionshinder och funktionshindrade, Bildkonst och film, Sverige, Kuba
Nu kan också människor som egentligen inte kan, ändå ”se” 21 kubanska filmer tack vare syntolkning. Det är inte varje dag man ser en grupp blinda människor i biokön, men kubanerna börjar bli vana vid det. En gång i månaden görs en specialvisning för blinda eller synskadade och snart kommer även personer med hörselskador att få specialvisningar. Kostnaden för att syntolka en film är hög och innebär arbete för åtta specialister under minst en månad. Detta är möjligt eftersom projektet är statsfinansierat.

Dora Alonsoskolan: för autistiska barn

Upphovsperson: Johansson, John
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Barn och ungdomar, Socialpolitik, Funktionshinder och funktionshindrade, Utbildning och skola
"Jag tog kontakt via email till en minister som heter Corona på skolministeriet och fick besöka en skola för autistiska barn uppkallad efter Dora Alonso i Havanna. Jag gick runt i skolan och besökte olika klassrum, tittade på hur dom jobbade och vilken utrustning som fanns att tillgå."

Jag heter John Johansson

Upphovsperson: Johansson, John
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Kulturella seder, Socialpolitik, Funktionshinder och funktionshindrade
Jag har autism, lever ett enkelt men rikt liv. Min stad i världen har blivit Havanna. En dag i mars gick Ingrid förbi en resebyrå med annonser om Havanna och Kuba. Så det blev en resa dit i början på april. På Kuba såg vi inte en undernärd människa, alla hade mat för dagen och fri läkarvård. Varför förföljs Kuba? Varför straffas ett land för att det gått sin egen väg bort från imperialismen?
.

Svenska lärare på studiebesök

Upphovsperson: Ludvigsson, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Funktionshinder och funktionshindrade, Utbildning och skola, Kulturell identitet och gemenskap
Våren 2008 deltog Eva Ludvigsson i en lärrarresa till Kuba och blev imponerad över satsningen på skolan och över glädjen och entusiasmen. De besökte skolor på olika nivåer, bl a Olof Palmeskolan och en gymnasieskola med konstinriktning. På låg och mellanstadieskolor är de bara 15 elever i ett klassrum, på högstadiet kan de vara 30, men då alltid med två lärare. Allt är mycket lättare med så hög lärartäthet, fick de höra. Skoldagen är lång, med svenska ögon mätt, från 7.30-16.30, med en timmes lunch, och på grund av blockaden var det brist på material, men som på många andra områden har detta lett till ökad kreativitet.

Handikappidrottens framtidsland...

Upphovsperson: Brieger, Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Idrott och sport, Funktionshinder och funktionshindrade
I ett land med tiotusentals minskadade och där minst tre procent av befolkningen har någon form av funktionshinder finns det goda utsikter för handikappidrotten. Det tror Kristian Marki Norheim, en norsk sjukgymnast som jobbar för att etablera Paralympiska federationen i Afghanistan.

Sidor