Sökformulär

Norrköping

Papperslösas rätt till våra folkbibliotek

Upphovsperson: Löfgren, Maija
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Papperslösa personer, Mänskliga rättigheter, Norrköping
Iden här artikeln argumenterar Maija Löfgren för att alla ska ha tillgång till folkbibliotekens mediebestånd och samlade kompetens, även de papperslösa och tar upp fallet med Norrköping där en lokalpolitiker har lagt fram ett förslag som innebär att de får rätt att utnyttja bibliotekens tjänster.