Sökformulär

Möte mellan olika världar

Upphovsperson: Halmin, Märit
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 23-23
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Exploatering av arbete, Klassrelaterade frågor, Dans, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
Fil: olika_varldar_k_3.12.pdf (121.74 KB)
Från det mörka och kyliga Sverige, begav sig i januari en grupp svenskar till Santiago de Cuba för att lära sig att dansa salsa. Mycket hände under dessa två veckor, sådant som var att förvänta. Trevande kontakter mellan kubanska dansare och svenska amatörer förbyttes till hjärtlig samvaro och gemensamma referensramar. Men bakom detta kulturmöte skedde också mycket annat som är svårare att sätta ord på: subtila normförskjutningar, ändrade beteenden och förvirrande känsloupplevelser.