Sökformulär

Kulturföreningar och kulturinstitutioner

Den tomma stolen

Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Mänskliga rättigheter, Ockupationer, Marocko, Afrika, Teater och scenkonst, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Politiska fångar
Den 13 november i Umeå under MRdagarna delade kulturminister Alice Bah Kuhnke ut Per Angerpriset till den nepalesiska människorättsaktivisten Rita Mahato. Samtidigt hade jäsen Den tomma stolen premiär som bygger på berättelser av och om de tidigare 10 pristagare som fått detta den svenska regeringens människorättspris. Pjäsen regisseras av Hedda Krausz Sjögren. En av de tio pristagarna är västsahariern Brahim Dahane, som fick utmärkelsen 2009 för att han ”i konflkten mellan Marocko och Polisario rörande Västsahara uthålligt med fredliga medel och personligt mod riskerat sitt liv i kampen för mänskliga rättigheter.” Brahim kunde inte själv hämta sitt pris, eftersom han åter satt fängslad och hotades av dödsstraff anklagad för att ha hotat Marockos territoriella integritet.

Inga-Britt Blindh, Samiskt informationscentrum:”Ointresse för samerna somursprungsfolk”

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturpolitik
På Sametingets kontor i Östersund är stämningen både levande och intensiv när vi kommer. Inga-Britt Blindh är i full gång med informationsarbetet på kansliet. Snart blir det, över en kopp kaffe, en spännande och lärorik frågestund. Det handlar om samefrågorna i Sverige, samepolitiken och renskötseln, och om Inga-Britts verksamhet i allt detta som informatör.

Vi sörjer Sara González

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Musik, Kuba
Tiotusentals brigadörer från hela världen har sedan 70-talet väckts av SaraGonzalez’ jublande ”La Victoria” på lägret Julio Antonio Mella, Kuba. Sara var en av de främsta representanterna för ”La Nueva Trova”, den sång- och musikrörelse som förnyade den kubanska musikkulturen både musikaliskt och politiskt med ett samhällsengagemang som sträckte sig ut över hela världen. Där och hemmavid har Sara sjungit tillsammans med många av världens mest kända folk- och protestsångare. Sara dog efter långvarig sjukdom onsdagen 1 februari i år.

Kulturföreningen José Martí i Malmö

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
Under våren kommer Kulturföreningen José Martí bildas i Malmö som filial till José Martí-sällskapet med säte i Havanna. Filialer till José Martí-sällskapet finns redan i Spanien, Portugal och Italien för att sprida kunskap och lyfta fram den kubanska poeten, författaren och nationalhjälten José Martí men också om kubansk kultur, forskning och debatt. José Martí är dock inte bara Kubas utan en ikon för dagens latinamerikanska integration som inspireras av hans klassiska essä ”Vårt Amerika”.

Remissvar till förslag om regional biblioteksplan för Stockholms län

Upphovspersoner: Bergstrand, Maria | Världsbiblioteket
Utgivare: Världsbiblioteket
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Information, kommunikation och media
En biblioteksplan för stockholmsregionen för perioden 2009-2011 skall upprättas. Den regionala biblioteksplanen skall ge en bild av regionens biblioteksverksamhetoch visa på samverkansmöjligheter mellan olika biblioteksaktörer i länet. Världsbiblioteket är remissinstans för planen och är positiv till samverkansinitiativ. Världsbiblioteket lyfter även fram vikten av demokratiperspektivet, fri tillgänglighet till information och gemensam kompetensutveckling.

Kultur och samhälle: kulturarbetarförbundet 7e Kongress april 2008

Upphovspersoner: Björklund, Eva (övers.) | Nilsson (foto), Hasse | Björklund, Eva (foto) | Strömdal (foto), Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturell identitet och gemenskap, Utbildning och skola
”Då var det svårt att tro på framtiden.” Så var det för 10 år sedan, med den fruktansvärda ekonomiska kris som följde på Sovjetblockets kollaps. På Kulturarbetarnas kongress då debatterades hur kulturen skulle bidra till att ta Kuba ur krisen. Sedan dess har mycket förändras, och årets kongress ägnade sig åt problem som kommersialisering, banalisering och ytlighet. I en omfattande och fri debatt utifrån alla de förslag som lagts fram under de förberedande diskussionerna inför kongressen. ”Det handlar inte om att tävla med kapitalismen på dess villkor .. det handlar om att vars och ens fria utveckling är förutsättningen för allas och vice versa. Det handlar om att uppnå ett fritt och rättvist samhälle, inte ett överflödssamhälle. En tävlan med kapitalismen på dess villkor och spelregler skulle dra ned allt från ekonomin till andligheten och visa sig ödesdiger.”

Mycket på gång i grannskapet

Upphovsperson: Ekström, Örjan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Sociala och politiska aktivister, Städer, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Konsthantverk, Kuba
Grannskapets folkkulturella utvecklingscentrum har plats för teatergrupper, språkkurser, AA-möten, hantverkskurser, konstkurser, föredrag med mera. I kommundelsnämnden som ansvarar för verksamheten ingår dels områdets kommunfullmäktigeledamöter, dels representanter folkrörelserna som kvinnoförbundet kvarterskommittéerna, facket och elev- och studentförbunden m fl. När jag var där en söndag uppträdde området seniorkör och i pausen visade ungdomar kläder som de sytt upp.

Kulturföreningen José Martí invigd i Malmö

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
I Malmö invigdes Kulturföreningen José Martí i Malmö på Cuba Café i Folkets Park där drygt 150 personer samlades för att bl a lyssna till vice ordförande Rafael Polanco, från Kulturföreningen José Martí i Havanna. Under besöket i Malmö träffade Polanco också ledande företrädare för kulturlivet och politiken.

Litteratur: en frizon bakom murarna

Upphovsperson: Wangel, Jennie
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Fängelser, fångar och kriminalvård
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)I det nicaraguanska samhället förekommer sällan läsning som förströelse och rekreation. Vanligtvis ses läsning ur en läro- och nyttoaspekt sammankopplat med bildning och utbildning. Böcker och läsmaterial är en prisfråga och tillgången till det tryckta ordet är minimal, särskilt bland de marginaliserade samhällsgrupperna. Denna verklighetsbild ser dock annorlunda ut i La Esperanza strax utanför Managua, Nicaraguas enda fängelse för enbart kvinnor.

Sidor