Sökformulär

Direktkontakt mellan Afghanistan och Sverige

Upphovsperson: Karlsson, Jane
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2012:02-03
År: 2012
Sidnummer: 44-44
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Afghanistan
Fil: anytt_2012_2-3_s44.pdf (288.80 KB)
Inom SAKs skolprojekt ”Vems säkerhet?” har sex svenska klasser, under
ett flertal tillfällen under våren, skypat
med sex afghanska klasser från SAKs
skolor i nordväst, runt staden Mazar-eSharif. Under mötena samlar eleverna
information till sina respektive temaarbeten.