Sökformulär

Först nominerar de, sedan väljer de Intervju med nationalförsamlingens talman Ricardo Alarcón

Upphovsperson: Aznárez, Carlos
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:05
År: 2012
Sidnummer: 14-14
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Kuba
Fil: forst_nominerar_de_kuba_5.12.pdf (97.53 KB)
Hur fungerar det kubanska valsystemet ur demokratisk synpunkt? En av de grundläggande skillnaderna mot den förhärskande modellen är att väljarna inte bara kan välja mellan kandidater som partiapparaterna vaskar fram. På Kuba nominerar medborgarna direkt kandidater till kommunfullmäktige i varje kvarter/valdistrikt för att sedan välja mellan dem. Och de kan också närsomhelst återkalla mandatet och välja en ny. Detta direkta engagemang leder också till högt valdeltagande.