Sökformulär

Politiska val

Ledamot Malm

Upphovsperson: Inti Peredo
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Opinionsbildning, Politiker, Politiska val
Kampanjfinalen för ”Che 50 år i Bolivia” i januari föranledde Fredrik Malm (fp) att angripa Jonas Sjöstedt med Kuba som tillhygge. Inför höstens val, använde han denna halvårgamla händelse för att i DN skrämma väljarna med ett osmakligt påhopp på stackars Sjöstedt som upprepade gånger offentligt bedyrat att han föredrar ”demokratin” USA framför ”diktaturen” Kuba. Ledamot Malm är inte intresserad av Kubas verklighet, lika lite som Vänsterpartiets ledning är det. De är överens, så användningen av Kuba för påhoppet på Sjöstedt verkar lite desperat.

EU-länder försöker påverka valen

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, EU, Politiska val, Utländsk Inblandning
I somras reste tjeckiska, italienska, polska diplomater i Kuba till Villa Clara och Camaguey för att träffa ”oberoende” och tala om att skapa en kontrarevolutionär stämning inför de kommande valen. Deras uppdrag var att, som alltsedan 90-talet, att uppmuntra de USA-finansierade ”dissidentgrupperna” att på grannskapsnivå nominera sig till kommunalvalen. En av dem återvände från utbildning i Miami i maj. De har ett hundratal ”oberoende” kandidater som nu ska få grannarna att nominera dem. Det svenska ”biståndet” har samma mål.

Hur ser demokrati ut?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Styrelseskick, Bolivia, Ecuador, Kuba, Venezuela, USA
Det är rubriken på en recension i Monthly Review av en ny bok av den kanadensiske samhällsvetaren Arnold August. Han har länge följt den kubanska utvecklingen men har nu också tagit med utvecklingen i ALBA-länderna i boken: Kuba och dess grannar: Demokrati i rörelse. Den recenseras som en ”viktig bok om deltagande demokrati och folkmakt i de ALBA-länder som utgör bålverk för 2000-talets socialism och antiimperialism i Latinamerika: Kuba, Venezuela, Ecuador och Bolivia. […] Boken ger oss inte bara den kanske mest kunniga redogörelsen på engelska för Kubas valsystem. Den tillhandahåller också många möjligheter att följa den diskussion som pågår bland kubaner om hur samhällsdemokratin ska öka och byråkratin bekämpas.” Arnold jämför också med hur det är i USA och omöjligheten för folkflertalet att delta i ett politiskt system som grundar sig på rätten till hejdlös privat kapitalackumulation.

Generationsväxling Ny andreman i statsledningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Politiska institutioner, Politiska val, Politiker, Kuba
Under nationalförsamlingens konstituerande första möte valdes Miguel Díaz Canel, 52 år, till vice ordförande i statsrådet, och därmed landets första vice president. Han företräder en ny generation, födda efter revolutionens seger 1959. Han har gjort sig känd för sitt engagemang för vidsyntkultur och mångfald i sitt hemlän Villa Clara och för sitt öppna, kunskapstörstande sinnelag som minister för högre utbildning. Nu har han fått ett ännu mer krävande ansvar som landets första vice president.

Fler kvinnor, fler afroättlingar Nyvald nationalförsamling

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Politiska institutioner, Politiska val, Genus och jämställdhet, Kuba
Nu är valprocessen över på Kuba för denna gång, med valen den 3.2 av 612 ledamöter till nationalförsamlingen och konstitueringen 24.2. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen har ökat till 49 procent, andelen afroättlingar till 38 procent och 46 procent av ledamöterna är också direktvalda kommunfullmäktigeledamöter. Lite över 67 procent är nya i nationalförsamlingen. I 10 av de 15 länen valdes kvinnor till ordförande i länsförsamlingarna.

Kommunalvalen 2012

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Kuba
Inför första valomgången 21 oktober hade ca 51 000 nomineringsmöten ägt rum där grannskapen nominerat 32 200 kandidater till valen. Valdeltagandet blev drygt 94 procent, mer än 8 miljoner väljare – från 16 år och uppåt – valde 13 127 kommunfullmäktigeledamöter, av totalt 14 537. Det är inte pengar, bolag och medier som avgör valen på Kuba. Och kandidaterna är inga främlingar, de lever inte andra liv än sina väljare.

Först nominerar de, sedan väljer de Intervju med nationalförsamlingens talman Ricardo Alarcón

Upphovsperson: Aznárez, Carlos
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Kuba
Hur fungerar det kubanska valsystemet ur demokratisk synpunkt? En av de grundläggande skillnaderna mot den förhärskande modellen är att väljarna inte bara kan välja mellan kandidater som partiapparaterna vaskar fram. På Kuba nominerar medborgarna direkt kandidater till kommunfullmäktige i varje kvarter/valdistrikt för att sedan välja mellan dem. Och de kan också närsomhelst återkalla mandatet och välja en ny. Detta direkta engagemang leder också till högt valdeltagande.

Sidor