Sökformulär

Yttrandefrihet

Röda flaggor i de tibetanska byarna

Upphovsperson: Woeser
Medarbetare: Månsson, Gustav (översättning)
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2013
Ämnesord: Tibet, Tibetaner, Yttrandefrihet
Blogginlägg skrivet av av den tibetanska aktivisten och författaren Woeser 14 juni 201
I inlägget beskriver Woeser hur tibetanska munkar, nunnor och vanliga människor i Chamdoregionen tvingas hissa den kinesiska flaggan och hänga upp porträtt på kinesiska ledare. Under hösten 2013 har ett antal incidenter inträffat på andra håll i den så kallade Tibetanska Autonoma Regionen där tibetaner som vägrat visa sin lojalitet mot den kinesiska staten på detta sätt blivit beskjutna.

Caught between state censorship and self-censorship . Prosecution and intimidation of media workers in Myanmar

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Burma, Journalister, Media, Censur, Yttrandefrihet, Mänskliga rättigheter, censorship, Journalism
I takt med att de nationella valen, som ska hållas i november 2015, närmar sig ökar de burmesiska myndigheternas tillslag för att tysta kritiska röster. Oberoende redaktioner utsätts för hot och journalister trakasseras och fängslas, säger Amnesty International i sin rapport.

Rapporten visar att myndigheterna, trots allt tal om att Burma sedan 2011 har öppnat sig för omvärlden, använder samma gamla beprövade metoder för att skrämma medierna och inskränka yttrandefriheten.
Idag sitter minst tio journalister i fängelse, samtliga har fängslats de senaste tolv månaderna och samtliga är samvetsfångar.
_____________________________________

The political, economic and social reforms announced by President Thein Sein in March 2011 have transformed the climate for media workers in Myanmar.The lifting of pre-publication censorship, the release of imprisoned journalists and greater space for freedom of expression have seen the development of an increasingly vibrant and diverse media.
However, despite these reforms, journalists and other media workers in Myanmar have faced increasing restrictions as they try to carry out their work. In particular, those deemed critical of the government and the Myanmar Army, or who report on subjects which the government or army consider sensitive, can face intimidation, harassment, imprisonment and even death.

During 2014, at least 11 media workers were imprisoned in connection with their peaceful journalistic activities, while others reported direct threats, surveillance, restrictions on access to certain areas of the country, and the use of defamation lawsuits to stifle critical or independent reporting.
In October 2014, one journalist was killed by soldiers while held in military custody, in an egregious example of the risks media workers continue to face.

Two years after Snowden : protecting human rights in an age of mass surveillance

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Övervakning
Rapporten varnar för att regeringar försöker behålla och till och med utöka massövervakning, trots att det fördömts som en kränkning av mänskliga rättigheter, i domstolar, i parlament och av människorättsorgan. De senaste två åren har kritik mot massövervakning framförts av juridiska och tekniska experter och av Europarådet och FN.
- Det är en besvikelse att regeringar inte har tagit till sig att det är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt som USA:s kongress visar att det är möjligt att ta ett steg tillbaka och begränsa övervakningen, försöker den franska och den brittiska regeringen utöka möjligheterna till övervakning, vilket visar att regeringars aptit, för att få reda på ännu mer om våra privatliv, ännu inte är mättad, säger Sherif Elsayed-Ali, på Amnesty International.
I länder som Danmark, Finland Frankrike, Nederländerna, Pakistan och Schweiz diskuteras lagförslag som kommer att utöka möjligheterna att spionera på de egna medborgarna och även utanför landets gränser. Nästa vecka ska den franska senaten rösta om en lag som kommer att ge kraftigt utökade möjligheter till övervakning.

Rapporten varnar också för att tekniska framsteg kommer att göra övervakning billigare, kraftfullare och mer utbredd. Mycket av den kapacitet som idag endast finns i USA och Storbritannien kommer sannolikt att bli tillgänglig i många andra länder.
I rapporten presenterar Amnesty och Privacy International en sju-punktsplan med en uppmaning till världens regeringar att säkerställa att den övervakning som genomförs inte kränker mänskliga rättigheter:

Ditt ord är fritt : Förslag på fördjupningar för olika kurser

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Läromedel
För att få ett underlag för bedömning finns här flera olika förslag på muntliga redovisningar, grupparbeten, skriftliga inlämningar m.m. Uppgifterna kan utgöra en avslutning på temat Ditt ord är fritt.
Förslagen är utformade efter kursplanerna

samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
svenska 1
engelska 5
medier, samhälle och kommunikation 1.

Flera uppgifter går även att använda i samhällskunskap 2, svenska 2 och engelska 6.

Värderingsövning: Yttrandefrihet

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
På ett torg i Tjeckien samlas människor i en anti-romsk demonstration. I Frankrike skickar en mamma sin son Jihad till förskolan. På hans t-shirt står det ”i am a bomb”. Och i Egypten går en kvinna med i ett demonstrationståg och protesterar mot regimen – trots att det är farligt. Vart går egentligen yttrandefrihetens gränser?

Berättande fångar vår uppmärksamhet. Därför tar denna värderingsövning sin utgångspunkt i händelser, vilka formulerats som berättelser. Berättelserna - eller narrationerna - handlar om yttrandefrihet.
Övningen är konstruerad så att läraren berättar vad som hänt, bryter mitt i berättelsen och låter eleverna ta ställning till en etisk fråga. Därefter fortsätter läraren, berättar hur det slutade och till sist diskuteras händelsen.
Bildspel med kartor, foton och länkar till filmklipp kan användas som stöd i berättandet.
Övningen är anpassad efter kursplanen i samhällskunskap 1a1 och 1b, men kan användas i alla kurser där etiska frågeställningar bearbetas.

Innehåll: material och handledning

Fyra fall: Övning med individer i fokus

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
Vad har hänt med Jabeur Mejri, Liu Ping, Chelsea Manning, och Ihar Tsikhanyuk?

Amnesty har mycket information om människor som har gripits, förföljts eller trakasserats för att de uttryckt sina åsikter.
I övningen Fyra fall får eleverna läsa om några personer som har råkat illa ut för vad de tycker och tänker.
Övningen innehåller fyra "case". Eleverna arbetar i grupper och alla får var sitt fall som de ska sätta sig in för att sedan presentera för de andra.
För att se samband mellan händelser, individer och strukturer arbetar de med en matris, som blir utgångspunkt för jämförelser, analyser och diskussioner.

Övningen kan genomföras i kurser som samhällskunskap 1a1 och 1b.
Innehåll: material och handledning

På ettan: Övning om nyhetsvärdering

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Nyhetsförmedling
Medierna har stor betydelse för vår bild av världen. Men vilka händelser blir nyheter och vilka väljs bort på nyhetsredaktionerna?

I denna övning får eleverna bekanta sig med nyhetsvärdering genom att värdera och välja nyheter, för att därefter göra en egen ”etta” - en dagstidnings förstasida.

Övningen innehåller 12 nyheter och två versioner av en kvällstidnings förstasida. Eleverna gör först en version av ettan utifrån sina egna tankar och åsikter. Därefter fördjupar de sig i nyhetsvärderingens principer och får sedan göra en ny förstasida, men den här gången utifrån hur en kvällstidning skulle välja nyheter. Skiljer sig den första versionen från den andra?

Att lära sig förstå hur medier väljer nyheter och vilken betydelse detta urval får ingår i kurser som samhällskunskap 1b och medier, samhälle och kommunikation 1.

Innehåller material och handledning

Debattmatch om yttrandefrihetens gränser

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
Borde yttrandefriheten begränsas på internet? Varför förbjuder vi inte rasitiska partier? Och ska vi verkligen bedriva handel och ha politiska kontakter med diktaturer? Låt eleverna mötas i debattmatcher om yttrandefrihetens gränser!

Debattmatchen är ett ett rollspel där eleverna får träna argumentationsteknik och förmedla åsikter muntligt. I övningen får de arbeta i lag och möta varandra i debatter inför klassen, som agerar publik.
Ämnena rör vår yttrandefrihet och gruppernas åsikter är på förhand givna. Debattmatchen är en övning som både engagerar, utbildar, utmanar och lockar till skratt.

Övningen passar i kurser där muntlig presentation och argumentationsteknik ingår, som svenska 1 och samhällskunskap 1b. Men också i som för att fördjupa förståelsen för yttrandefriheten inom kursen medier, samhälle och kommunikation 1.
Innehåller material och handledning

Fånge i nätet. Övning i källkritik

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Källkritik
Under våren 2014 utbröt stora demonstrationer i Venezuela. Gatorna fylldes av människor som protesterade mot regimen. Men också av människor som protesterade mot demonstranterna.
I denna källkritiska övning får eleverna arbeta i grupper, söka information på internet och granska källor. Grupperna får olika källor som ger skilda perspektiv på händelserna i Venezuela. En del källor är kritiska och en del positiva till regimen. Men vems källor är egentligen trovärdiga – och varför?
Övningen utgör en bra introduktion till källkritik. Den är anpassad efter kursplaner som samhällskunskap 1a1 och 1b samt svenska 1, men kan också användas i t ex kursen medier, samhälle och kommunikation 1.

Material och lärarhandledning

Ditt ord är fritt : Om yttrandefrihet. Elevtext

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
Om yttrandefrihet och hur den begränsas, i både demokratier och diktaturer - världen över.

Ditt ord är fritt ger en översiktlig bild av yttrandefriheten, vad den innebär och det fria ordets ställning i världen.
Texten är som ett kapitel i en lärobok och kan användas som utgångspunkt i undervisningen. Den består av sex delar och innehåller fakta, begrepp och exempel. Varje kapitel avslutas med frågor för sammanfattning och reflektion.

Innehåll:

- flera exempel på begränsningar av yttrandefriheten i olika delar av världen
- vad mänskliga rättigheter är och hur dessa kan utkrävas
- olika perspektiv på mänskliga rättigheter
- Förenta Nationerna och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
- Europarådet och Europakonventionen
- de icke-statliga organisationerna och deras arbete
- yttrandefriheten i Sverige: grundlagar, pressetik och vad som gäller på internet
- internet och de sociala mediernas betydelse för yttrandefriheten.

Ditt ord är fritt är utformad efter kursplanerna samhällskunskap 1a1 och 1b, svenska 1 samt medier, samhälle och kommunikation 1.

Sidor