Sökformulär

Politiska institutioner

Generationsväxling Ny andreman i statsledningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Politiska institutioner, Politiska val, Politiker, Kuba
Under nationalförsamlingens konstituerande första möte valdes Miguel Díaz Canel, 52 år, till vice ordförande i statsrådet, och därmed landets första vice president. Han företräder en ny generation, födda efter revolutionens seger 1959. Han har gjort sig känd för sitt engagemang för vidsyntkultur och mångfald i sitt hemlän Villa Clara och för sitt öppna, kunskapstörstande sinnelag som minister för högre utbildning. Nu har han fått ett ännu mer krävande ansvar som landets första vice president.

Fler kvinnor, fler afroättlingar Nyvald nationalförsamling

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Politiska institutioner, Politiska val, Genus och jämställdhet, Kuba
Nu är valprocessen över på Kuba för denna gång, med valen den 3.2 av 612 ledamöter till nationalförsamlingen och konstitueringen 24.2. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen har ökat till 49 procent, andelen afroättlingar till 38 procent och 46 procent av ledamöterna är också direktvalda kommunfullmäktigeledamöter. Lite över 67 procent är nya i nationalförsamlingen. I 10 av de 15 länen valdes kvinnor till ordförande i länsförsamlingarna.

FN-chefens nya Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Politiska institutioner, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
FN-chefen Ban Ki-Moons Östtimorrapport för
perioden 20/9 2011 – 6/1 2012 distribuerades
till säkerhetsrådet den 18 januari. Rapporten är framlagd
i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från
2011 som innebär att mandatet för United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs
till den 26 februari 2012.

Rapporten redovisar en lugn politisk utveckling med goda framsteg och föreslår en förlängning av UNMIT:s mandat till slutet av 2012.

Östtimor 2012

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Nationella befrielsekamper, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
2012 - 10 års självständighet, 13 år sedan den indo-
nesiska ockupationsmakten fördrevs, 36 år sedan Portu-
gal drog sig tillbaka, 100 år sedan det stora Manufahi-
upproret lett av Boaventura mot Portugals kolonialstyre
och 500 år sedan portugiserna kom till Timor - två
händelser som kan ses som steg på vägen mot en nutida
nation, presidentval, parlamentsval och FN minskar sin
insats.

"Ibland behövs det rejäla kriser för att finna lösningar"

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Politiska institutioner, Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption
Ända sedan självständigheten 1975 har Moçambique haft en nära relation med Sverige. Under de svåra krigsåren på 80-talet var Sverige den största och mest trogna biståndsgivaren. Idag är situationen en annan. Gamla vänner har bytts ut mot ny personal utan någon särskild relation till Sverige. Ändå upplever Sveriges ambassadör i Moçambique, Torvald Åkesson, att ländernas intima band ännu finns kvar.

Kuba kräver att USA vidtar åtgärder mot antikubanska terrorister

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Kubanska utrikesdepartementet
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, USA, Terrorism, Politiska fångar, Spionage och undergrävande verksamheter
15 november inlämnade Kuba en skrivelse till FNs säkerhetsråd med rubriken ”Åtgärder för att eliminera den internationella terrorismen”: ”Kuba påminner om att under femtio år har USAs regering organiserat, uppmuntrat och tillåtet otaliga terroraktioner mot ön, aktioner som även dödat medborgare från andra länder…” Kuba kräver att USA stoppar terroristerna i USA som opererar mot Kuba, och friger de 5 kubanska anti-terrorister som hållits som politiska fångar i USA i över 10 år.

EUs Kuba-förbindelser skulle normaliseras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Blockader, USA, Spanien, Europa
EUs ordförandeland Spanien hade uppnått ett brett samförstånd med alla 27 medlemsländer om att avskaffa den ”gemensamma hållningen” mot Kuba – som kräver systemskifte som villkor för normalisering av relationerna. Men Orlando Zapatas död och EU-parlamentets fördömande av Kuba, ödelade förhandlingarna.

Sidor