Sökformulär

USAs omstörtningsförsök

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 19-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Fil: us_omstortning_kuba_2.14s19.pdf (62.02 KB)
Kuba kommer att fortsätta stoppa USAs hemliga nätverk som Zunzuneo, Piramideo och en digital dagstidning för att störta regeringen på Kuba. USA rättfärdigar sin undergrävande verksamhet med att den ska ”förse Kubas folk med fritt informationsflöde”. Samtidigt blockerar USA kubaner från kommunikationsutrustning, förbjuder Microsoft, Mozilla, Adobe, Google och Sourceforge att sälja till kubaner, hindrar Kuba från att ansluta till optiska fiberkablar runt Kuba och bötfäller utländska telekomföretag som handlar med Kuba.