Sökformulär

100 000 US$ för Zunzuneo? Får hon priset

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 19-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Fil: 100_000_usd_kuba_2.14s18.pdf (97.84 KB)
Superbloggaren Yoani Sanchez – enligt Time Magazine en av världens 100 mest inflytelserika personer - får ännu ett stort pris i USA: 100 000 US$ för ”användning av telekomteknik för att förändra samhället”. Priset tillkännagavs några veckor efter att AP utpekat Sanchez som den som bäst kunnat utnyttja USAs hemliga nätverk på Kuba Zunzuneo för att sprida sin kampanj mot samhällsskicket. Och med 150 000 US$ till – från oberoende givare - kan hon nu lansera en digital dagstidning för detta.