Sökformulär

EU vill också komma på bättre fot

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2015:04
År: 2015
Sidnummer: 5
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Handel
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_4.15_s5_eu.pdf (117.60 KB)
Fil: kuba_4.15_s4_fn.pdf (214.83 KB)
När USAs kongress 1996 antog en lag om extraterritoriell utvidgning av Kubablockaden, antog EU en ”gemensam ståndpunkt” och förband sig att stödja de USA-finansierade s k dissidentgrupperna på Kuba mot att USA lovade att inte bötfälla EU-bolag som handlade med Kuba. 2003 bröt EU på USAs uppmaning alla regeringskontakter och utvidgade stödet till ”dissidenterna”. De EU-länder vilkas företag hade intressen på Kuba började dock snart upprätta mer normala förbindelser. Efter USAs erkännande av Kuba har de skyndat till Kuba för att inte förlora marknad till USA.