Sökformulär

Utbildning en prioritet från revolutionens första dager

Upphovsperson: Bernard Regan
Medarbetare: Louise Österlin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Nummer: 2019:1
År: 2019
Sidnummer: 2
Språk: sv
Ämnesord: Kuba, utbildning, lärare, Storbritannien
Fil: tidskriften_kuba_12019_sidvis_10.pdf (635.50 KB)
Fil: tidskriften_kuba_12019_sidvis_11.pdf (653.70 KB)
Utbildningen – en priortet från revolutionens första dagar
I diktatorn Batistas Kuba 1953 var det 44 procent av barnen mellan 6 och 14 år som inte gick i skolan. Och bara 17 procent av ungdomarna mellan 15 och 19 år gick i skolan. Av en befolkning på drygt 7 miljoner var en miljon analfabeter. Men revolutionen ändrade allt, skriver Bernard Regan från den brittiska Cuba Solidarity Campaign.