Sökformulär

Genus och jämställdhet

Hennes Helighet den 15:e Dalai Lama ?

Upphovsperson: Sandberg, Georgia
Medarbetare: Leo, Veronica (illustration)
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2011
Ämnesord: Tibet, Tibetaner, Kvinnor, Genus och jämställdhet, Buddhism
Något som i Tibetrelaterade sammanhang ofta får stå tillbaka för diskussionen om kulturella och sociala rättigheter, särskilt rätten till religion, är genusfrågan och den tibetanska kvinnorörelsen. I denna krönika diskuteras sambandet mellan jämställdhet och religion, men inte minst kolonialt förtryck och frågan om utsikterna för en ”Hennes Helighet”.

Pojkars läsning

Upphovsperson: Olsen, Kåkå
Medarbetare: Hofmann, Andrea (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Pojkar, Läsning, Genus och jämställdhet
Debatten om barns och ungdomars läsning har inte sällan genusmässiga
förtecken. Det är inte bara barns läsning som diskuteras, utan pojkars och
ickors. Kåkå Olsen har i en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap
analyserat debatten om läsning i kölvattnet av Litteraturutredningen.
Hon nner att talet om problemen med pojkars läsning står i nära förbund med
talet om den goda litteraturen – och manar till diskursbrott.

Pappa och jag: ett berättandeprojekt för pojkar

Upphovsperson: Espensen, Sara
Medarbetare: Espensen, Sara (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Högläsning, Genus och jämställdhet, Fäder, Söner, Malmö
Garaget i Malmö ville hitta ett sätt att få
pojkar att läsa mer och uppmuntra pappor
till att bli läsande förebilder. Sara Espensen
berättar om jämställdhetsprojektet ”Pappa
och jag”, som ska locka fler pappor till att
läsa högt för sina barn.

Gay Maj på Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Kultur, Mänskliga rättigheter, Latinamerika, Kuba
Det var mycket hbtq på Kuba i början av maj. Först var det latinamerikanska ILGALAC (ILGA – Internationella Lesbian and Gay Asociation) som höll sin stora konferens i Varadero 6-10 maj, första gången på Kuba som markering av de framsteg som skett där. Sedan kom Internationella dagen mot homofobi och kubanernas nu traditionella hbtq-congaparad i centrala Havanna, med hela latinamerikanska rörelsen i släptåg. I täten den månghundrahövdade congan dansade också som vanligt Mariela Castro, ordförande i Cenesex, Kubas Centrum för Sexualupplysning.

Kvinnorna i nya ekonomin

Upphovsperson: Correa, Yenia Silva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Föreningsliv, Ekonomi, Genus och jämställdhet, Kuba
När Kubas kvinnoförbund FMC avslutade sin 9e kongress 8 mars kunde de konstatera att de tillhör de som nått längst i världen i jämställdhet med egenmakt och delaktighet i den politiska makten. Nu gäller det att hävda deras möjligheter när marknadsinslag, kooperativ och egenföretagare ökar. Kvinnorna har fördelar i sin högre utbildning och sin starka ställning som ledare inom kommunal och statlig förvaltning och företag. Men det finns risk i egenföretagande att befästa föreställningar att kvinnor hör hemma inom tjänstesektorn, särskilt hushållstjänster.

Kvinnor tar plats Inte bara jordbrukskooperativ

Upphovsperson: Rodríguez, Livia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Industri och industrialism, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Kuba har ordförandeskapet inom Latinamerikanska kooperativnätverk.och har lång erfarenhet av kooperativ, men tidigare bara i jordbruket. Nu växer antalet nya kooperativ inom handel och service. Nancy Varela Medinaser är ordförande i det nybildade konfektionskooperative som tagit över från statliga Confecciones Modelo. Hon tycker att kooperativformen är bättre, både ekonomiskt och personligen tillfredställande. ”Vi håller ihop bättre och hjälper varandra, alla är beroende av alla, av kollektivet och det ansvar och beslut vi tar.”

Fler kvinnor i kooperativen

Upphovsperson: Rödner, Achim
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Antalet kvinnor - nu 66 000 - som jobbar på jordbrukskooperativ ökar dubblerats under de senaste åren, men utgör ändå bara drygt 22 procent av medlemmarna i jordbrukskooperativen där männen dominerat starkt. Men över hälften av ledningsuppdragen innehas av kvinnor, trots att de fortfarande bara utgör drygt 22 procent av medlemmarna som totalt också har ökat.

Lag mot sexuell diskriminering

Upphovsperson: Cuba Central Team (USA)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Kuba
Kubas parlament har antagit lagar mot diskriminering på arbetsplatser på grund av kön och sexuell läggning. Mariela Castro är chef för CENESEX och en stark förespråkare för HBTQ-personers rättigheter i Kuba. Som parlamentsledamot har hon drivit på lagändringar för skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och kön.

Mobilisering mot sexturism

Upphovsperson: Ekman, Kajsa Ekis
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Mäns övergrepp och våld, Sverige, Latinamerika, Kuba
”Vi vill inte att Kuba ska marknadsföras som ett sexturistland. Vi måste göra något åt de utländska researrangörer som gör reklam för oss med våra kvinnor och män som lockbete.” Det sade Mariela Castro Espín på den stora Havannakonferens om prostitution där Kajsa Ekis Ekman var med som en av 5 svenska inbjudna talare. Med 90-talets ekonomiska kris och den internationella turismen återuppstod också sexturism och prostitution på Kuba. Den stora svenska gruppen talare var ett uttryck för det kubanska intresset för den svenska sexköpslagen som en politik för att komma åt prostitutionen.

Omväxlingar på Kuba Aktuella intryck av en resa

Upphovsperson: Vázquez Díaz, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Spionage och undergrävande verksamheter, Genus och jämställdhet, Hälsa, Religion, Kuba
Om en gammal man som tycker att jämställdheten gått för långt; om en katolsk kyrka inte alls ansluter sig till utlandets planer på regimskifte; om privata entreprenörer klagar på USAs blockad som stoppar kryssningsfartygen från att angöra Kuba; om havande kvinnor kan känna sig trygga på Kuba som har lägsta barnadödligheten i världsdelen och inga undernärda barn alls; om hur kampen för livets nödtorft under 90-talets ekonomiska kris gjorde kubaner mindre artiga men också om en atmosfär av diskussion, framsteg och hopp.

Sidor