Sökformulär

USA styr internet

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Nummer: 2019:2
År: 2019
Sidnummer: 2
Språk: sv
Ämnesord: USA, intenet, Censur
Fil: kuba_022019_pask_10.pdf (576.14 KB)
Fil: kuba_022019_pask_11.pdf (549.92 KB)
USA styr internet
Zoltan Tiroler intervjuade Felix Torres Labrada som arbetar med installation av fiberoptik i byggnader som museer och kontor i Gamla Havanna. Det sker en omfattande renovering som sysselsätter tusentals personer. Han ser framför sig en fortsatt utbyggnad av bredband och fiber, men mycket motarbetas av USA:s aktiviteter.