Sökformulär

Informationsteknik

USA:s telekomteknik kommer buggad

Upphovsperson: La Alborada, Ledareredaktionen
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Informationsteknik, Spionage
Ett av president Obamas undantag i den fortsatta blockaden mot Kuba är att tillåta USA-baserade telekomföretag att sälja utrustning och tjänster till Kuba. Ett av USAs mest enträgna krav har varit att Kuba ska göra Internet tillgängligt för alla samtidigt som USAs blockad hindrat Kuba att göra det. Men det har samtidigt hindrat NSA från att ha koll på Kubas datatrafik. Och med tanke på alla avslöjanden om USAs cyberspionage måste Kuba beakta att all telekom- och informationsutrustning från USA eller allierade kan antas komma kryddade med kraftfulla och svårupptäckbara ”trojaner”.

Vänskolor kopplades upp: Sverige, England och Afghanistan möttes via länk

Upphovspersoner: Hugosson, Marléne | Larsson, Fredrik (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Informationsteknik, Afghanistan, Utbildning och skola
Den 27 november 2007 hölls världens antagligen första videokonferens mellan i Sverige, England och Afghanistan.
Denna historiska händelse var en del av vänskolekonferensen där 45 lärare och elever från hela landet deltog. Dessutom fanns 13 deltagare från England och sex kolleger från Afghanistan med via länk.

Stockholm Challenge

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Informationsteknik
Stockholm Challenge är en tävling om ett pris,
Stockholm Challenge Award, som delas ut i samband med ett seminarium, Stockholm Challenge Event,
vartannat år i Stockholm. Det hela arrangeras av Tekniska högskolan i Stockholm med stöd av Stockholms stad, Sida och Ericsson. Seminariet äger rum i högskolans lokaler i Kista. Tävlingen gäller projekt inom informations- och kommunikationsteknologi

Info Timor - teknologi för social rättvisa

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Informationsteknik, Östtimor, IT-sektor
I februari 2005 fick Infoxchange Australia uppdraget att utvärdera Dilis teknologiska instituts infrastruktur för information och kommunikation. Uppdraget gavs av den australiska delstaten Victorias premiärminister Steve Bracks. Det genomfördes av en liten grupp som besökte Dili. Det visade sig, knappast överraskande, att informations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket dåligt utvecklad i Östtimor. Mycket materiel kan inte användas på grund av bristande kunskap i att underhålla den. Det är ett betydande hinder för Timors utveckling.
Infoxchange föreslog ett projekt, Info Timor, för att förbättra läget.

Sidor