Sökformulär

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning

De olympiska kränkningarna : Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna

Upphovsperson: Jennische, Erik
Utgivare: Swedwatch | RFSL | RFSU
Tidskrift/källa: Swedwatch Report
År: 2014
Ämnesord: Ryssland, Mänskliga rättigheter, Företagens samhällsansvar
Varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras vid vinter-OS i Sotji.*

Sveriges olympiska kommitté, SOK, beskriver den olympiska rörelsen som en rörelse för mänskliga rättigheter. I rapporten De olympiska kränkningarna granskas rörelsens stadga och de dokument som används när en värdstad för OS utses. Rapporten visar dock att det inte finns några belägg för detta påstående.

Den olympiska rörelsen saknar en policy för mänskliga rättigheter och dess stadga saknar hänvisningar till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. OS-rörelsen gör inte heller någon analys av risken för att spelen kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter i värdstaden eller värdlandet. I utvärderingarna analyseras inte heller vilka konsekvenser spelen haft för mänskliga rättigheter.

I rapporten intervjuas SOK:s huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall. ATG har ingen policy alls för mänskliga rättigheter medan Nordea och Vattenfall har anslutit sig till UN Global Compact och säger sig följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessa ramverk innebär att företag ska ta ansvar för att minimera negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna inom hela sin värdekedja. Företagen har inte använt ramverken för att analysera sin sponsrings påverkan på mänskliga rättigheter. Företagen anser dock att OS kopplingar till kränkningar av mänskliga rättigheter är problematiska och de är angelägna om att hitta metoder för att påverka positivt.

Swedwatch rekommenderar SOK och de svenska sponsorerna att söka inflytande över den olympiska rörelsen. Ett mål för arbetet bör vara att den olympiska stadgan kompletteras med en människorättspolicy. Policyn bör hänvisa till FN:s grundläggande människorättskonventioner och användas för att ställa krav på värdarna för spelen samt de som levererar varor och tjänster till spelen.