Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Om Kubas framtider – med Kuba

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Solidaritet, Information, ekonomi, Antiimperialism
I samarbete med Storbritanniens Cuba Solidarity Campaign bjöd engelska LO på heldagskonferens med samhällsforskare, politiska sakkunniga och skribenter från Kuba och Storbritannien för att utifrån Kubas framtidsperspektiv tala om ekonomi, investeringar, hälsa, internationalism, fackföreningsrörelse och demokrati: Hur försvara revolutionens landvinningar, få fram investeringskapital, få slut på blockaden? Har USA givit upp sin systemskiftespolitik, eller bara ändrat taktik? Vad gäller nu? Vaksamhet och fortsatt solidaritetsarbete.


Samtal om Kubas framtid – utan Kuba

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kulturkonflikt, Opinionsbildning, ideologi
ABF Stockholm och Latinamerikainstitutet bjöd på samtal om Kubas framtid ”Under ledning av president Obama” som om Kuba var underordnat. Och ”det tidigare handelsembargot upphävts” – en okunskap som måste betraktas som tjänstefel av LAI och ingen kritik mot USAs Kubablockad som långt ifrån är upphävd. Först fick Tomas Gustafsson bre ut sig med förhärskande medialt Kubaförakt. Sedan Maria Padrón med saklig socialantropologisk studie, som väl speglar diskussionen på Kuba. Pierre Schori, nyss hemma från Kuba, talade för samarbete. Kubas röst var inte inbjuden.
Benåda Ana Belén Montes

Upphovsperson: Néstor García Iturbe
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Spioneri, Fredsengagemang, Konfliktlösning
Kommittén för Ana Belén Montes vädjar till president Obama att benåda henne. Hon var säkerhetsexpert i Pentagon och dömdes 2002 till 25 års fängelse för att ha spionerat till fördel för Kuba (på eget initiativ). Till domaren sa hon: “Jag lyssnade mer till mitt samvete än till lagen. Vår regerings politik mot Kuba är grym och orättfärdig, djupt ovänskaplig, jag ansåg mig moraliskt tvungen att hjälpa ön att försvara sig mot våra ansträngningar att påtvinga den våra värderingar och vårt politiska system. […]Min högsta önskan är att få se vänskapliga relationer växa fram mellan USA och Kuba.


USA är offer för sin maktfullkomlighet

Upphovsperson: Esteban Morales
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Imperialism, blockad, Geopolitik, Undergrävande verksamhet
I sin messianism och maktfullkomlighet inbillar sig de styrande i USA att alla andra är idioter. Utmaningen nu för USA är att förhandla med Kuba på jämlik grundval och lika villkor, med full respekt för Kubas självständighet. Inget kan tvinga Kuba till åtgärder som inte ligger i landets intressen. Vi har väntat i över 50 år för att handla med USA, men accepterar inte utpressning för det. Om Obama vill gå snabbare borde han vidta mer intelligenta åtgärder, som Kuba kan godta, som urholkar blockaden. Istället tvärtom, små lättnader för att ensidigt gynna USA:s undergrävande politik för systemskifte.

Kopia av Efter 3 segrar för Kuba: USAs visor, inte ord och handling ...

Upphovsperson: Arnold August
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Nationellt självbestämmande, Socialism, Imperialism, Geopolitik
Diplomatiskt erkännande, bort från terroristlistan, men fortsatt blockad och så få lättnader som möjligt. Obama hoppas att Kubas privata sektor och USA-turister ska medverka till ”demokrati och mänskliga rättigheter”, och behåller blockaden tills Kuba börjat systemskifte. Men kubanerna är inte beredda att ge upp sitt samhällssystem.USAs Kubapolitik hänger ihop med strategin för Latinamerika, att undanröja självständiga regeringar som i Venezuela, Bolivia, Ecuador och även de mer moderata som Argentina och Brasilien. Det skulle vara ett bakslag för hela världen, och återgång till USAs herravälde.
Efter 3 segrar för Kuba: Nu börjar det svåra

Upphovsperson: Arnold August
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kulturkonflikter, kulturimperialism, Nationellt självbestämmande
Obamas politik är att möjliggöra vissa affärer, investeringar, handel, turism etc till Kuba. En halv miljon egenföretagare är särskild målgrupp. Parallellt utvidgas USAs ”demokratifrämjande” program. Det skapar en komplicerad situation för kubanerna. När Fidel Castro segertalade den 8 januari 1959 sa han: ”Låt oss inte lura oss själva att tro att framtiden kommer att bli enkel, kanske kommer allt att bli ännu svårare.” Den kom med terroristangrepp, invasion, ekonomisk krigföring mm. Efter segern den står kubanerna igen inför stora utmaningar - nu en ideologisk och kulturell konfrontation.EU vill också komma på bättre fot

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Handel
När USAs kongress 1996 antog en lag om extraterritoriell utvidgning av Kubablockaden, antog EU en ”gemensam ståndpunkt” och förband sig att stödja de USA-finansierade s k dissidentgrupperna på Kuba mot att USA lovade att inte bötfälla EU-bolag som handlade med Kuba. 2003 bröt EU på USAs uppmaning alla regeringskontakter och utvidgade stödet till ”dissidenterna”. De EU-länder vilkas företag hade intressen på Kuba började dock snart upprätta mer normala förbindelser. Efter USAs erkännande av Kuba har de skyndat till Kuba för att inte förlora marknad till USA.


Storseger för Kuba i FN-omröstning

Upphovsperson: Louise Österlin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Folkrätt, Antiimperialism
Den 27 oktober hölls omröstning i FN:s generalförsamling - för 24:e året i rad - om Kubas resolution mot USA:s blockad. 191 av FN:s 193 medlemsländer röstade för Kuba. Bara USA och Israel röstade mot, som vanligt. Inga avstod. I debatten konstaterade Kubas utrikesminister att de "lättnader" USA nu infört är mycket begränsade och att den ekonomiska, finansiella och handelsblockaden mot Kuba fortfarande tillämpas fullt ut. USAs nejröst visar deras ovilja att erkänna blockadens orättfärdighet, och de drog sig inte för att hota Kuba att dra tillbaka resolutionen.

Kubaner för Kuba i Europa möts i Stockholm

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kulturell identitet och gemenskap
I de flesta länder i Europa finns Cubanos por Cuba, Kubaner för Kuba, som främjar vänskaps-, handels- och kulturförbindelser mellan Europa och Kuba och kräver att USA ska häva sin blockad. Det förvånar många som lever med den västmediala föreställningen att kubaner i utlandet är ”dissidenter” på flykt, de som syns i medievärlden så fort något kubanskt ska kommenteras. Kubaner från 17 länder i EU samlades den 9-11 oktober för sitt årliga möte, denna gång i Stockholm. Inför den stora konferensen i Alviks Medborgarhus skickade Kubaner för Kuba i Sverige ut ett pressmeddelande, men det väckte ingen medial uppmärksamhet.

De flesta i USA vill häva blockaden

Upphovsperson: ACN
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: blockad, Imperialism, Folkopinion
Enligt en opinionsundersökning i somras stöder 70 procent i USA att blockaden mot Kuba hävs. Det är en ökning från 66 procent i motsvarande undersökning i januari. Av demokraterna vill 82 procent häva blockaden, liksom 75 procent av de oberoende. Och nu vill även 59 procent av republikanerna häva blockaden, jämfört med bara 40 procent i januari. Men bara kongressen kan häva blockaden och många reaktionärer vill tvärtom backa och avskaffa de öppningar som president Obama genomfört. Så normaliseringen dröjer.

Sidor