Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Obamas plan

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Ockupation, Politiska fångar
Obamaregeringen har sedan 2009 försökt stänga fånglägret i Guantánamo och föra över ”lågriskfångar” till andra länder. Övriga ska föras till fängelser i USA. Men kongressen har förbjudit fångförflyttning till USA. Den 23 mars överlämnade Obama sin plan för stängning av fånglägret till kongressen. 91 fångar finns fortfarande kvar i Guantanamolägret.

Onkel Sams brorsbarn

Upphovsperson: Fernando Ravsberg
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Undergrävande verksamhet
Kubanska oppositionens tragiska öde verkar vara att hänga Onkel Sam i kjolarna. En strategi som har isolerat dem, det erkänner även USA. Medan Washington och Havanna bytt samtalston, så håller ”dissidenterna” fast vid sin gamla. Först drömde de om en marinkårsinvasion, sedan att kubanerna att kapitulera inför blockaden sedan terroristattentat och sist ”fredlig opposition”, betald av USA med 20 miljoner dollar/år. Deras förmåga att mobilisera kubaner inskränker sig till några dussin.


USAID: 2 000 US$ för att ”Främja debatt på Kuba”

Upphovspersoner: USAID | Alongthemalecon blogspot
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Undergrävande verksamhet
USAID/Centrum för Privatföretagande utlyser tävling om ”idéer för att förbättra livet i Kuba” med tydliga alternativ till dagens verklighet. Den 17 februari var också sista ansökningsdag för de som vill tillhandahålla ”humanitärt bistånd till politiska fångar och deras familjer, och politiskt marginaliserade grupper i Kuba. Bidrag kan utgå med mellan 500 000 och 2 miljoner US$.

Kuba på USAs Säkerhetsmöte

Upphovspersoner: Jean Guy Allard | ABC News
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Karibien, Säkerhetspolitik
För första gången var en kubansk delegation inbjuden till USAs Karibiska Säkerhetsmöte, denna gång i Jamaica. Generalmajor Antony Bertram Andersson, Jamaicas Försvarsstyrka tackade USA för att de nu gått med på att bjuda in Kuba till detta regionala möte. Och tackade Kuba för att de tackade ja. Amiral Kurt Tidd, ny chef för USAs Miamibaserade Sydkommando, ledde konferensen.

De flesta i USA gillar Kuba

Upphovsperson: NPR News
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Folkopinion, politik
För första gången gillar flertalet i USA nu Kuba – 54 procent enligt Gallup. Men bland republikanerna är det bara 34 procent jämfört med 73 procent av demokraterna, och 53 procent av de oberoende. Synen på Kuba i USA har blivit starkt polariserad och gapet mellan demokrater och republikaner har ökat. Gallup började fråga USAs befolkning om Kuba 1996 och det är först nu som ett flertal säger sig se Kuba i ett fördelaktigt ljus. Undersökningen som gjordes 3-7 januari omfattar 1 021vuxna från 18 år och uppåt i alla 50 delstater och har en felmarginal på 4 procent.

Påven Fransiskus: Kuba Samförståndets Huvudstad

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ryssland, Religion, Ekumeni
Påven Fransiskus tackade Kubas kommunistparti för att bjudit in honom till det historiska mötet med Patriarken Kirill. Han hyllade Kubas folk och president Raul Castro: ”Om Kuba fortsätter på det här viset kommer det att bli Samförståndets Huvudstad […] där Nord och Syd, Öst och Väst möts […]symbol för ’Nya världens’ hopp”. Han tackade också Patriarken för viljan till samförstånd. Denne hade i sin tur kontakter med ortodoxa kyrkan och församlingen i Havanna, och besökt Fidel Castro i hemmet.

Folkrörelse-ALBA: Bekämpa Latinamerikas höger

Upphovsperson: Carlos Aznares
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Latinamerika, Folkrörelser, Antiimperialism
Ett hundratal folkrörelser i 23 länder i Latinamerika och Karibien men också USA samlades i Venezuela i slutet av februari för att tala om vad som behöver göras i världsdelen svåra läge. De konstaterade att de reformistiska, tillväxtinriktade projekten är en oframkomlig väg. Men också att genomgripande förändringar måste tydligare visa sitt demokratiska syfte och fördjupat folkligt deltagande. De uttalade också stöd för Venezuelas president och tog avstånd från Obamas resrutt via Kuba till Argentina.

Internationella Martíkonferensen: Med alla för allas väl

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Världen, Kulturmöte, Medmänsklighet
2a Internationella Martikonferensen avslutades i Havanna 28 januari, José Martís födelsedag 1853. Bland talarna fanns Uruguays f.d. president José Mujica, befrielseteologen Frei Betto, journalisten Ignacio Ramonet. De 600 deltagarna kom från 45 länder. ”De av oss som kallar oss vänster, måste återkomma till Martí, revolutionären, författaren, ’medmänsklighetens apostel’, sa Mujica.”Han bygger en bro mellan de gamla ledarna för Latinamerikas frihetskamp och de utmaningar vi står inför idag […] vi måste skapa en ny kultur för sann mänsklig frigörelse som utmanar världsmakternas ickekultur - det är en kamp för livet. ”

Internationella bokmässan:Uruguay årets hedersgäst

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Uruguay, Litteratur och samhälle
Årets Internationella Bokmässa i Havanna stängde den 22 februari för att dra vidare på sin sedvanliga turné med alla böckerna till länshuvudstäderna. I sitt avslutningstal framhöll ordförande för kubanska bokinstitutet Zuleica Roman det stora utländska deltagandet: 172 författare och 41 artister från 37 länder, varav särskilt många från Mexiko, Argentina, Chile, Spanien, USA, Ryssland, Polen och Uruguay som var årets hedersgäst. 12 000 deltagare i fackliga, akademiska och litterära program, och hundratusentals bokälskare från Havanna med omnejd köpte nästan 250 000 böcker

USA införde blödande denguevirus i Kuba 1981

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Biologiskt krigföring. Imperialism. Folkrättsbrott.
Nu är det bekräftat. Det var 1981 som Kuba drabbades av blödande denguefeber, med tre samtidiga smitthärdar på stort avstånd från varandra, i östra, mittersta och västra Kuba. Det ledde till 158 dödsfall varav 101 barn. Att viruset förts in avsiktligt var klart tidigt, och att det var USA som låg bakom. Tidigare hade USA fört in svinpest och tobaksmögel, och sedan fortsatt med flera biologiska angrepp på djur och växter. Med modern utrustning för automatisk sekvenseringsteknik kunde kubanska forskare nu ta upp sekvenserna från 1981 som förvarats i -80 graders kyla, ta fram hela genomet och bekräfta att det måste ha införts från USA.

Sidor