Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Kubansk migrantkris i Costa Rica

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Migration, Människosmuggling, Gränskontroll
Fattiga latinamerikaner får inte visum till USA. De som riskerar livet för att ta sig genom Centralamerikas människosmugglarområde och USAs järnridå mot Mexiko, interneras och skickas tillbaka, liksom båtmigranter från Haiti och Dominikanska republiken. Men inte kubaner. De garanteras omedelbart uppehållstillstånd i USA. Efter USAs erkännande av Kuba uppstod farhågor att de skulle förlora sitt privilegium, så många tog flyget till Ecuador, men stoppades sedan på vägen mot USA och skapade migrantstockning i Costa Rica.FN hyllar Kuba För Ebolainsatsen och för jämställd forskarvärld

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Jämställdhet, Vetenskap och forskning, Internationella solidaritet
En FN-rapport hyllar Kuba för enastående resultat inom utbildning och forskning, och för insatserna för att bekämpa Ebolaviruset i Afrika där kubanerna enligt Unesco bidrog till att över 400 liv räddades och att hålla nere dödligheten 24,4 procent. Kuba avsätter största andelen i Latinamerika av BNP till högre utbildning, med 4,5 procent, följt av Bolivia med 1,6. Kuba kommer också tvåa, efter Brasilien, och 12a i världen med antalet doktorsexamina. Och medan forskarvärlden internationellt verkar tillhöra männen så är Kuba ett undantag. där kvinnorna utgör 47 %.


Enda sättet att bekämpa AIDS

Upphovsperson: Lisandra Fariñas Acosta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids, Socialpolitik
”Diskussionen om AIDS måste gå längre än till den medicinska behandlingen och återupprätta de drabbades värdighet.” Det sade Michel Sidibé, VD för FNs program mot HIV/AIDS på officiellt besök på Kuba 11 november: ”Redan från starten har Kuba arbetat effektivt för att skapa social rättvisa. Det var först nyligen som världen började tala om allas tillgång till hälsovård. Ni förstod detta för 50 år sedan, tog det till er och skapade den integrerade, regionalt uppbyggda hälsovård som behövdes för att överbrygga skillnader.”
Översättning Eva Björklund

Utrota HIV/AIDS - Kuba i ledningen

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids
I juni framhöll Världshälsoorganisationen Kuba som det första landet i världen att avlägsna risken för smittöverföring mellan moder och barn av HIV och syfilis. Kuba är också bland de första att uppnå UNAIDS 90- 90-90-mål, att öka andelen smittade som fått sin diagnos till 90 procent, att garantera tillgång till läkemedel till 90 procent och öka andelen med låg virussmitta till 90 procent, för att hindra spridning. Kuba framhålls som föredöme ”med sitt sätt att prioritera människorna och inte bara sjukdomen och sjukhusen.”

Revolutionens första läkare

Upphovsperson: Nuria Barbosa León
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, utbildning, Vetenskap och forskning
Hälften av Kubas 6 000 läkare lockades över till USA 1959, läkarutbildningen blev av med över halva lärarkåren. De ersattes av de bästa nyutexaminerade och utbildningen anpassades till den nya politiken: hälsovård för alla. För 50 år sedan tog de första 400 nya läkarna och 27 tandläkare examen i Sierra Maestra. Det var starten för den nya läkarkår och etik som gjort Kubas hälsovård till ett internationellt föredöme. Nu samlades de till jubileum. Ett 60-tal har tjänstgjort i internationella uppdrag, som i kampen mot Ebolasmittan i Västafrika.

Redovisningsdags för kommunfullmäktige

Upphovsperson: Arlin Alberty Loforte
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kommunalpolitik, Demokrati
Första november inleddes första omgången redovisningsmöten för de kommunfullmäktigeledamöter som valdes för ett år sedan. Miriam Brito, Nationalförsamlingens sekreterare, talade om denna massiva mötesprocess som en av de viktigaste hörnstenarna i Kubas politiska system. De ger tillfälle att diskutera hur ledamöterna skött sig, men också det fortsatta arbetet i kommunfullmäktige, bland annat med decentraliseringen av statlig makt till kommunerna. Och de åtgärder som vidtas mot skattefusk, ekonomisk brottslighet och andra problem som följer med ökad privat verksamhet och marknadsinslag.Kubansk ekologisk matsäkerhet

Upphovsperson: TeleSur
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Boskapsskötsel, Ekologiska bekämpningsmedel
Kuba har på senare år tilldragit sig allt större uppmärksamhet för sitt organiska jordbruk och utvecklingen av billiga och ekologiska tekniker som bidragit till att landet uppnått en viss grad av matsäkerhet utan att skada miljön. Med de utmaningar för ekonomi och miljö som världen står inför, kan Kuba erbjuda intressanta lösningar. På internationella handelsmässan i Havanna i december redovisade Kubas Centrum för Genforskning och Bioteknologi visade flera miljövänliga och biologiskt nedbrytbara nyheter, som ”Gavac”, som bekämpa fästingar och fästingrelaterade infektioner på boskap, utan att skapa resistens.


Kopia av Uppdrag ekojordbruk

Upphovsperson: Sheyla Delgado
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Jordbruk, Ekologi, Kooperativ, Internationellt samarbete
En vecka samlades ett hundratal inhemska och drygt 150 utländska jordbrukare och agronomer till konferens i Havanna. Där presenterades ett hundratal studier och deltagarna gjorde studiebesök på gårdar runt om i Havannalänets 45 kommuner. Kubas politik för att främja kooperativt ekologiskt jordbruk presenterades, med tillgång till krediter, rättvis prispolitik, försäljningssystem, försäkringsmöjligheter med mera. Den kubanska rörelsen satsar nu på att engagera fler – särskilt ungdomar - för det organiska jordbruket, genom att bygga ut utbildning och fortbildning.
Uppdrag ekojordbruk

Upphovsperson: Sheyla Delgado
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Jordbruk, Ekologi, Kooperativ, Internationellt samarbete
En vecka samlades ett hundratal inhemska och drygt 150 utländska jordbrukare och agronomer till konferens i Havanna. Där presenterades ett hundratal studier och deltagarna gjorde studiebesök på gårdar runt om i Havannalänets 45 kommuner. Kubas politik för att främja kooperativt ekologiskt jordbruk presenterades, med tillgång till krediter, rättvis prispolitik, försäljningssystem, försäkringsmöjligheter med mera. Den kubanska rörelsen satsar nu på att engagera fler – särskilt ungdomar - för det organiska jordbruket, genom att bygga ut utbildning och fortbildning.
Kubansk Film på Zita 2015

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Film, ungdom, Kulturmöten, Romantik, Frihetskamp
Detta fjärde år på Zita visades "Gott Uppförande" av Ernesto Daranas, årets bästa på Kuba 2014, om bråkstaken Chala 11 år, och följder av 90-talets ekonomiska kris. "Inställt flyg" av Rigoberto López, en romantisk kärlekshistoria mellan Paris och Havanna, med tillbakablickar på 60-talet. I "Kanariefågelns Öga" av Fernando Pérez skildras känsligt den barndom som formade en av Latinamerikas legendariska frihetskämpar och poeter, José Martí . Från USA kom "From Ghost Town to Havana" av Eugene Corr och Roberto Chile, som följer knatteligan från Oakland till möte med Havannas motsvarighet.


Sidor