Sökformulär

Palestina Nu

Gradvis annektering

Upphovsperson: Brunnström, Håkan
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2001
Ämnesord: Ockupationer, Palestina, Israel
Mellan 1967 och november 1999 har Israel byggt 145 bosättningar på Västbanken och i Gazaremsan. Dessa bebos i slutet av 2000 av 200.000 bosättare (se artikel här intill). Alla israeliska regeringar har grundlagt bosättningar, som erhållit stöd för infrastruktur, bostadsbyggande, offentliga byggnader och liknande. Dessa permanenta bosättningar strider mot internationell rätt, men har genom en successiv utveckling gjorts ”lagliga” enligt israelisk rätt.

De svenska Israelvännerna och Palestinafrågans lösning

Upphovsperson: Aléx, Peder
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2001
Ämnesord: Ockupationer, Palestina, Israel, Information, kommunikation och media
De okritiska Israelvännerna har haft det svårt ett tag. Det har inte hörts mycket från det hållet under en längre tid, och det är förståeligt. Taktiken verkar vara att lura i vassen, låta hela Palestinadebatten avklinga, för att därefter vid senare tillfälle återkomma med egna infallsvinklar. Det man hoppas på är naturligtvis att det under det senaste halvåret har fällts antisemitiska uttalanden. Det är kanske det enda som kan ta udden ur den växande Israelkritiska granskningen.

Vakna Europa!

Upphovsperson: Norman, Lisa
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2001
Ämnesord: Ockupationer, Politiska institutioner, Våld och konflikter, Palestina, Europa, Israel
Sveriges regering är värd för ett EU-toppmöte. Vad kommer att stå på dagordningen? De kan väl inte bara prata om galna kosjukan och mul- och klövsjukan? Meningen är att man också skall dryfta fred och säkerhetsfrågor som berör Europa. Förutom Makedonien så finns den akuta krisen i Israel/Palestina - en konflikt som på många sätt hör ihop medEuropa. Vi tycker det är hög tid att EU-ministrarna engagerar sig mera i den alarmerande utvecklingen i Israel/Palestina-konflikten.

Wadi Gaza – Den ekologiska utmaningen i Gazaremsan

Upphovsperson: Johansson, Nils
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Befolkningsfrågor, Palestina
Förlusten av och bristen på fundamentala naturområden kan på lång sikt bli ett lika stort problem för palestinierna som den instabila politiska och sociala situationen. Wadi Gaza är ett våtmarkslandskapi i centrala Gazaremsan som sedan 1970-talet har försämrats tack vare den kraftiga befolkningstillväxten. I slutet av 1990-talet inleddes en rad miljövårdande projekt som sedan utsatts för en rad motgångar.

Sidor