Sökformulär

Befolkningsfrågor

Utser Kuba till ordförande WHOs 67e Generalförsamling i Genéve

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
När Världshälsoorganisationen höll sitt 67e årliga möte med de 193 medlemsländernas hälsovårdsministrar m fl, ca 3 500 deltagare valdes Kuba till ordförande. Valet var ett erkännande av den kubanska hälsovårdens höga kvalitet – gratis till hela befolkningen - och Kubas internationella hälsobistånd där över 130 000 kubaner deltagit och utbildningen av över tiotusen läkare, sjuksköterskor, tandläkare och tekniker från ett hundratal länder, som har bidragit till att höja folkhälsan runt om i världen, bl a Haiti där kubanska läkare stått för stor del av sjukvården i många år (se även ”Venezuelas våldsamma opposition”).

Äldreomsorg på tapeten

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
I mars ägnade dagstidningen Granma flera uppslag åt den Kuba har den största andelen äldre i hela Latinamerika. nästan femtedel av Kubas befolkning som är över 60 år, över 2 miljoner varav 1 500 över 100 år. Mycket görs för de äldres rekreation, hälsa, delaktighet i samhället, men mer behövs. Det handlar inte bara om rätt mat, läkarvård, bostad och hygien. Ett rikt, produktivt och oberoende liv i social gemenskap och delaktighet i kulturlivet och fortsatt lärande, är målet för äldreomsorgen på Kuba, och exemplen är många på olika sätt att uppnå detta runt om i landet (se Belenklostrets äldrecentrum).

Belenklostrets äldrecentrum

Upphovspersoner: Broms, Helene | Åhman, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Bostäder och boende, Övrig hälsa, Kuba
Det blev skola redan på 1800-talet och rustades sedan upp till förskola och dagcentrum för äldre i slutet av 1900-talet. Levnadsåldern på Kuba är längst i Latinamerika (se Äldreomsorg på tapeten).
De allra flesta äldre bor hemma, ofta tillsammans med ett barn med familj. Det finns också ålderdomshem och i Gamla Havanna också särskilda äldrebostäder. Drygt 500 äldre i grannskapet är inskrivna på dagcentret och kan delta i morgongymnastik, studiecirklar av olika slag, en filial till Senioruniversitetet, diskussioner om aktuella frågor, söndagsmässa för de troende, musik, dans och andra kulturinslag.

Gradvis växande välfärd. Folk- och bostadsräkning 2012

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Socialpolitik, Konsumtion, Befolkningsfrågor, Utbildning och skola, Bostäder och boende, Kuba
Folk- och bostadsräkning genomfördes i september 2012. Antalet invånare har minskat med 33 000 till ca 11,2 miljoner, andelen 60 år eller äldre har ökat till 18,3 %, andelen ljushyllta och andelen mörkhyade har minskat och de blandade – mulatterna – har ökat jämfört med 2002. Antalet bostäder har ökat med över 354 000 till nästan 3,9 miljoner och 95,6 procent äger sina bostäder. Nästan 3 miljoner har färgteve, ca 0,9 har fast telefon, 0,85 mobil, 0,44 har datorer i hemmet och 1,35 har cyklar, osv.

Nationalförsamlingen - pensioner och social försäkring

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Fackliga rättigheter, Befolkningsfrågor, Arbetsliv, Socialpolitik
Salvador Valdés, generalsekrterare i CTC, Fackliga centralorganisationen, redogjorde för rådslagsprocessen som pågått på alla arbetsplatser under hösten om förslaget till nya pensionsvillkor. Eftersom det handlade om en mycket genomgripande reform, fattade nationalförsamlingen inget beslut utan skickade förslaget för diskussion på arbetsplatserna under hösten. Valdéz informerade att rådslag hade hållits enligt planen, över 83.000 möten på alla arbetsplatser, och att över 3 miljoner, dvs 94 % av de berörda deltog, trots att orkanerna tvingade fram ändringar i schemaläggningen. Det som mest diskuterades var övergångsfrågorna från gamla till nya systemet, den tid som räknas för full pension, behov att göra undantag för hårda, slitsamma jobb. De hade också lett till ändringar

Miljön klarar inte din biff

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Djur, Vatten, Befolkningsfrågor, Miljö och ekologi
Om tjugo år blir kött kanske en lika stor sällsynthet på matbordet i de rika länderna som det är idag för många människor i Syd. Inte för att folk frivilligt blir vegetarianer utan för att världens vatten inte räcker till för köttproduktion. Det går nämligen åt i genomsnitt 9 680 liter vatten för att få fram ett kilo nötkött. För ett kg vete behövs det 1 790 liter och majs kräver ännu mindre vatten.

Vad händer… … med de saknade flickorna i Indien och Kina?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Sydasien, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet, Indien
I en nära framtid gifts den unga indiska kvinnan Kalki bort till fem bröder och tvingas snart vara sexuellt tillgänglig för hela byn –
som bara består av män. Det är regissören Manish Jhas som i dystopin Ett land utan kvinnor varnar för följderna av de demografiska tendenser som sedan 1980-talet blivit tydliga i Östoch Sydasien.

Sidor