Sökformulär

candy

"Omskärelse är sött". Mat, kropp och kvinnlig omskärelse i Kairo

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Göteborg : Socialmedicinsk tidskrift
År: 2004
Ämnesord: candy, female circumcision, Egypt, Gender identity, body image, Cultural anthropology
Artikeln diskuterar varför mat, framför allt mjuk, len och söt mat, bland arbetarklassen (baladi) i Kairo, har en sådan oerhörd symbolisk laddning och vidare dess täta relation till genus, kropp och kvinnlig omskärelse. Genom dagligt tal om mat och genom beredning av mat lär sig flickorna hur en ideal kvinnokropp skall se ut, hur de skall vara och vad som förväntas av dem rörande moraliskt uppförande. Kvinnlig omskärelse ingår som en naturlig och självklar del i skapandet av kvinnlighet, och när kvinnorna underförstått talar om kvinnlig omskärelse i vardagen nöts det rätta sättet att vara kvinna på kontinuerligt in.

"Omskärelse är sött". Mat, kropp och kvinnlig omskärelse i Kairo

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Göteborg : Socialmedicinsk tidskrift
År: 2004
Ämnesord: candy, female circumcision, Egypt, Gender identity, body image, Cultural anthropology, kvinnlig omskärelse/könsstympning, mat, kropp, identitet, Genus, antropologi, sötsak
Artikeln diskuterar varför mat, framför allt mjuk, len och söt mat, bland arbetarklassen i Kairo, har en sådan oerhörd symbolisk laddning och vidare dess täta relation till genus, kropp och kvinnlig omskärelse. Genom dagligt tal om mat och genom beredning av mat lär sig flickorna hur en ideal kvinnokropp skall se ut, hur de skall vara och vad som förväntas av dem rörande moraliskt uppförande. Kvinnlig omskärelse ingår som en naturlig och självklar del i skapandet av kvinnlighet, och när kvinnorna underförstått talar om kvinnlig omskärelse i vardagen nöts det rätta sättet att vara kvinna på kontinuerligt in.