Sökformulär

Gender identity

"Omskärelse är sött". Mat, kropp och kvinnlig omskärelse i Kairo

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Göteborg : Socialmedicinsk tidskrift
År: 2004
Ämnesord: candy, female circumcision, Egypt, Gender identity, body image, Cultural anthropology
Artikeln diskuterar varför mat, framför allt mjuk, len och söt mat, bland arbetarklassen (baladi) i Kairo, har en sådan oerhörd symbolisk laddning och vidare dess täta relation till genus, kropp och kvinnlig omskärelse. Genom dagligt tal om mat och genom beredning av mat lär sig flickorna hur en ideal kvinnokropp skall se ut, hur de skall vara och vad som förväntas av dem rörande moraliskt uppförande. Kvinnlig omskärelse ingår som en naturlig och självklar del i skapandet av kvinnlighet, och när kvinnorna underförstått talar om kvinnlig omskärelse i vardagen nöts det rätta sättet att vara kvinna på kontinuerligt in.

"Omskärelse är sött". Mat, kropp och kvinnlig omskärelse i Kairo

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Göteborg : Socialmedicinsk tidskrift
År: 2004
Ämnesord: candy, female circumcision, Egypt, Gender identity, body image, Cultural anthropology, kvinnlig omskärelse/könsstympning, mat, kropp, identitet, Genus, antropologi, sötsak
Artikeln diskuterar varför mat, framför allt mjuk, len och söt mat, bland arbetarklassen i Kairo, har en sådan oerhörd symbolisk laddning och vidare dess täta relation till genus, kropp och kvinnlig omskärelse. Genom dagligt tal om mat och genom beredning av mat lär sig flickorna hur en ideal kvinnokropp skall se ut, hur de skall vara och vad som förväntas av dem rörande moraliskt uppförande. Kvinnlig omskärelse ingår som en naturlig och självklar del i skapandet av kvinnlighet, och när kvinnorna underförstått talar om kvinnlig omskärelse i vardagen nöts det rätta sättet att vara kvinna på kontinuerligt in.    

"Women forget that men are the masters" : gender antagonism and socio-economic change in Kisii District, Kenya

Upphovsperson: Silberschmidt, Margrethe
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1999
Ämnesord: Kenya, East Africa, Gender identity, Gender relations, Social values, Social change, Sociology, Sociologi
A study about conflicts between men and women in contemporary Kiskii, Kenya. The author argues that male identity, sense of worth and prestige have been more deeply affected by socio-economic change than that of female identity. Feminists, in particular, will find this study deeply provocative but a good read.