Sökformulär

Djibouti

Dragkampen på Afrikas Horn

Medarbetare: Wiberg, Håkan
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1979
Ämnesord: Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti, East Africa, Northeast Africa, History, , Political science, Statsvetenskap
Denna bok handlar om Afrikas Horn, en brytningspunkt mellan det svarta och det arabiska Afrika, där olika stormaktsintressen skärs mot varandra. Kejsarväldet i Etiopien störtades 1974 och har avlösts av en serie militärregeringar. Somalia och Etiopien har varit i krig 1963 och 1977-78 om den somaliska befolkningen i Etiopien, och bägge är intresserade av det nyligen självständiga Djibouti. Eritrea har sedan 1961 i oavbruten väpnad kamp försökt bryta sig loss från Etiopien. Ett år ingår Sovjetunionen vänskapsavtal med Somalia, ett annat år med dess bittra fiende Etiopien. Ett år stöder det de eritreanska befrielserörelserna, ett annat år bistår det den etiopiska armén i dess försök att slå ned dem. Boken analyserar bakgrunden till dessa dramatiska händelseförlopp från olika perspektiv: stormakternas, arabvärldens, de afrikanska staternas och de inblandade parternas.