Sökformulär

Gamla Havanna

Om Gamla Havanna, Intervju med Havannas Stadsantikvarier

Upphovsperson: Randy Alonso
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Gamla Havanna, renovering, Kulturarv
Eusebio Leal, Havannas Stadsantikvarie, världsberömd för upprustningen av Gamla Havanna, av Unesco utsett till Världsarv, berättar om vad som drivit och inspirerat honom: om Fidel som storartad försvarare för utopin; att eftersträva de omöjliga; att utan historia finns ingen framtid, allt måste granskas, det värdefulla bevaras, som när ett träd beskärs; om Kulturarvet, det materiella, andliga, moraliska, som spänner från individen, familjen och deras rötter till; om att vinna ungdomen; om att alla måste rymmas och alla som vill få bidra.Trygghet & Frihet lockar turister

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Gamla Havanna, renovering, lokal utveckling, Turism
Tryggheten, Friheten och Kulturen är Kubas främsta turistattraktion, att kunna röra sig orädd och fri på vackra gator, torg och parker. Det gäller för turister från den våldspräglade amerikanska världsdelen, men även européer väljer Kuba framför andra karibiska öar där våldsbrott är vanliga. Havannas världsberömda stadsantikvarie Eusebio Leal berättar om upprustningen av Gamla Havanna - av Unesco utsett till Världsarv - som har blivit ett föredöme för hållbar lokal utveckling utan den ”gentrifiering” som präglar Gamla Europas innerstäder


Havanna ska inte gentrifieras

Upphovsperson: Manuel E. Yepe
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Gamla Havanna, renovering, gentrifiering, lokal utveckling
Ett tecken på att nyliberalismen är världsomspännande är fastighetsspekulationen som grundar sig på den nyliberala drömmen om lättfångad rikedom i den kapitalistiska världen. Överdådiga byggnader anspråkslösa byggnader med bostäder och små butiker.Det kallas ”gentrifiering” (från engelska ”gentry” herrskapsfolk) eller förädling, förfining. Men Gamla Havanna har blivit ett föredöme för hållbar lokal utveckling med de invånarna för att säkra de sociala och ekonomiska framsteg som den socialistiska revolutionen inneburit.