Sökformulär

Havanna ska inte gentrifieras

Upphovsperson: Manuel E. Yepe
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2017:3
År: 2017
Sidnummer: sid 3
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Gamla Havanna, renovering, gentrifiering, lokal utveckling
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_3.17_s3_havanna_ska_inte_gentrifieras.pdf (85.98 KB)
Ett tecken på att nyliberalismen är världsomspännande är fastighetsspekulationen som grundar sig på den nyliberala drömmen om lättfångad rikedom i den kapitalistiska världen. Överdådiga byggnader anspråkslösa byggnader med bostäder och små butiker.Det kallas ”gentrifiering” (från engelska ”gentry” herrskapsfolk) eller förädling, förfining. Men Gamla Havanna har blivit ett föredöme för hållbar lokal utveckling med de invånarna för att säkra de sociala och ekonomiska framsteg som den socialistiska revolutionen inneburit.