Sökformulär

Läromedel

Ditt ord är fritt : Förslag på fördjupningar för olika kurser

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Läromedel
För att få ett underlag för bedömning finns här flera olika förslag på muntliga redovisningar, grupparbeten, skriftliga inlämningar m.m. Uppgifterna kan utgöra en avslutning på temat Ditt ord är fritt.
Förslagen är utformade efter kursplanerna

samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
svenska 1
engelska 5
medier, samhälle och kommunikation 1.

Flera uppgifter går även att använda i samhällskunskap 2, svenska 2 och engelska 6.

Det nya landet: Simulering om rättigheter

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Läromedel
En skolklass på en öde ö. Ett nytt land. En grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla? Och vad händer när konflikterna skärps på ön?
Det nya landet är en övning som ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad mänskliga rättigheter innebär. Vad är en rättighet? Och vad får det för konsekvenser om något inte är en rättighet?
Övningen består av flera scenarier. Klassen delas in i grupper och läraren leder dem genom scenarierna och diskuterar vilka konsekvenser deras val får.
Till övningen finns även ett bildspel i prezi och i PDF-format som illustrerar simuleringens olika steg.

Det nya landet är utformad för att kunna användas i samhällskunskap 1a1 och 1b.
Innehåll: material och handledning

Fel i svenska läroböcker

Upphovspersoner: Finér, Julia | Mirosavic, Natasa | Gardefjord, Sonja | Haukland, Magnus | Gikanga, Njenga
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Marocko, Afrika, Ockupationer, Läromedel, Utbildning och skola, Historia, Geografi, Samhällskinskap, Läroböcker
En ny rapport visar att elever i gymnasieskolan inte får korrekt information om Västsahara, Afrikas sista koloni. I 20 av 25 granskade läroböcker i samhällskunskap, historia och geografi nämns inte Västsahara överhuvudtaget.
Läroböckerna ger den felaktiga bilden att alla kolonier i Afrika har blivit självständiga. I själva verket är Västsahara, i strid med internationell rätt, till stora delar ockuperat av Marocko sedan 1975.