Sökformulär

Jordbruksekonomi

Vidgade vyer

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2016
Ämnesord: Chile, Jordbruksekonomi, Småbrukare, Feminism och kvinnorörelse, Urfolk, Ursprungsfolk
Bredare perspektiv och ett ökat kollektivt ekonomiskt tänkande. Det och mycket mer menar doktorn i Amerikastudier, Pamela Caro, att de kvinnliga aktivisterna inom småbrukarrörelsen i Chile och Argentina bidragit till.

Small farms under stress play a huge role for Africa : smallholder agriculture and emerging global challenges

Upphovsperson: Beyene, Atakilte
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Uppsala, Sweden
År: 2014
Ämnesord: Agricultural economics, Jordbruksekonomi
Widespread poverty as well as food and income insecurity plague Africa’s dominant smallholder agriculture. Paradoxically, the very people who mainly depend on agriculture are not able to secure their own food and nutrition needs. Today, three-quarters of Africa’s malnourished children and the majority of people living in absolute poverty are found among the smallholder farmers who are key to the development of the continent.